Sostenibilitat

Qualitat

Qualitat

L’Autoritat Portuària de Castelló té com a objectiu prioritari el ser referència al Mediterrani per la seua actitud proactiva i la seua sostenibilitat. Això implica ser un port altament competitiu sustentat sobre la innovació. Per això, PortCastelló ha implantat un Sistema de Gestió de Qualitat, que està certificat segons la norma ISO 9001/2015 en els seus dos processos clau: Procés d’Escala de Vaixell i el de Tramitació Administrativa del Domini Públic Portuari que desenvolupa i audita de forma rigorosa, seguint els següents principis:

  • La plena satisfacció dels nostres clients mitjançant la prestació de serveis logístics que generen valor.
  • La millora contínua de tots els nostres processos i serveis, establir objectius i metes que contribuïsquen al bon funcionament del nostre sistema de gestió i al respecte pel Medi Ambient. L’APC assegura aquesta millora contínua mitjançant l’establiment i revisió periòdica dels nostres objectius de qualitat i sostenibilitat.
  • Utilitzar la innovació i l’actitud proactiva per a aconseguir la sostenibilitat (medi ambient / relació amb l’entorn, les persones, resultats econòmics).
  • Promoure la integració del port amb la ciutat, ser el motor del desenvolupament del teixit social i empresarial de l’entorn.
  • La implicació i conscienciació de tots els empleats, unit al total suport des de l’Equip de Direcció de l’empresa, és indispensable per a aconseguir els objectius establerts.