Sostenibilitat

Qualitat

Qualitat

L’Autoritat Portuària de Castelló té com a objectiu prioritari el ser referència al Mediterrani per la seua actitud proactiva i la seua sostenibilitat. Això implica ser un port altament competitiu sustentat sobre la innovació.Per a això, PortCastelló ha implantat un Sistema de Gestió de Qualitat, estant certificada segons la norma ISO 9001/2015 en els seus dos processos clau: Procés d’Escala de Vaixell i el de Tramitació Administrativa del Domini Públic Portuari i els seus processos suporti: Despeses i Inversions que desenvolupa i audita de manera rigorosa, seguint els següents principis:

  • Aconseguir assolir la plena satisfacció dels nostres clients i usuaris mitjançant la prestació de serveis logístics que generen valor.
  • Integrar accions de millora contínua en tots els nostres processos i serveis, a través de la revisió periòdica dels objectius de qualitat i sostenibilitat per a contribuir al bon funcionament dels nostres Sistemes de Gestió de Qualitat, Prevenció de Riscos i Medi Ambient.
  • Establir canals de comunicació amb tots els grups d’interés, en temes relacionats amb el medi ambient, la qualitat i la seguretat dels treballadors, donant suport a la implantació de sistemes de gestió en altres membres de la Comunitat Portuària (operadors, concessionaris, llicenciataris i prestadors de serveis portuaris).
  • Compromís per a la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, la protecció del medi marí i el medi ambient de l’entorn portuari, en totes les nostres àrees d’influència.
  • Ús racional dels recursos naturals, optimitzant consums i aplicant criteris d’eficiència energètica i prevenció del canvi climàtic.
  • Promoure la integració del port a la ciutat, sent el motor de desenvolupament del teixit social i empresarial de l’entorn.
  • Respectar i complir la normativa aplicable, així com qualsevol altre compromís adquirit.
  • La implicació i conscienciació de tots els empleats, unit al total suport des de l’equip de dirección de l’empresa, és indispensable per a aconseguir els objectius establits.
  • El compromís de l’empresa en la reducció o eliminació dels riscos és absolut, així com la prevenció de les lesions i la deterioració de la salut en el treball. El compromís s’estén a proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció d’accidents, relacionats amb el treball i apropiats al context de l’organització i la naturalesa dels riscos i oportunitats.
  • L’empresa estableix un compromís de consulta i participació dels treballadors per mitjà dels seus representants.

A partir d’aquesta política s’estableix el marc necessari per a l’establiment d’objectius, per la qual cosa la direcció de l’empresa es compromet a complir amb els requisits i millorar contínuament l’eficàcia en els seus sistemes de gestió.