Sostenibilitat

Qualitat

Qualitat

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT

L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE CASTELLÓ té com a objectiu prioritari impulsar la transició blava per a connectar-se al Món, arribant a ser un referent en el desenvolupament logístic sostenible recolzat en la transformació digital, generant confiança a l’entorn del port, tal com estableixen la missió i visió del Pla Estratègic 2020-2024.
Per a la consecució dels seus objectius és indispensable l’establiment i consolidació d’un Sistema de Gestió que, demostrat en el fer de cada dia, tingui com a base els següents principis:
• Aconseguir aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients i usuaris mitjançant la prestació de serveis logístics que generin valor.
• Integrar accions de millora contínua en tots els nostres processos i serveis, a través de la revisió periòdica dels objectius per a contribuir al bon funcionament dels nostres Sistemes de Gestió de Qualitat, Prevenció de Riscos, Medi Ambient, i R+D+i, així com la Sostenibilitat.
• Establir canals de comunicació amb tots els grups d’interès, en temes relacionats amb el medi ambient, la qualitat i la seguretat dels treballadors, donant suport a la implantació de sistemes de gestió en altres membres de la Comunitat Portuària (operadors, concessionaris, licenciatarios i prestadors de serveis portuaris).
• Compromís per a la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, la protecció del medi marí i el medi ambient de l’entorn portuari, en totes les nostres àrees d’influència.
• Ús racional dels recursos naturals, optimitzant consums i aplicant criteris d’eficiència energètica i prevenció del canvi climàtic.
• Promoure la integració del port a la ciutat, sent el motor de desenvolupament del teixit social i empresarial de l’entorn.
• Respectar i complir els requisits i normativa aplicable, així com qualsevol altre compromís adquirit.
• La implicació i conscienciació de tots els empleats, unit al total suport des de l’equip de direcció de l’empresa, és indispensable per a aconseguir els objectius establerts.
• El compromís de l’empresa en la reducció o eliminació dels riscos és absolut, així com la prevenció de les lesions i la deterioració de la salut en el treball. El compromís s’estén a proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció d’accidents, relacionats amb el treball i apropiats al context de l’organització i la naturalesa dels riscos i oportunitats.
• L’empresa estableix un compromís de consulta i participació dels treballadors per mitjà dels seus representants.
• La innovació és un dels valors de la APC definits en el Pla Estratègic 2020-2024 i afecta a tots els seus processos i activitats. La innovació s’orienta cap a una gestió portuària cada vegada més eficient, sostenible i digital. Així mateix, cerca transformar la cultura de l’organització i fer-la més resilient i adaptativa als canvis tecnològics que han d’abordar els Ports Intel·ligents, per a satisfer les necessitats de clients i usuaris.

A partir d’aquesta política s’estableix el marc necessari per a l’establiment d’objectius, per la qual cosa la direcció de l’empresa es compromet a complir amb els requisits i millorar contínuament l’eficàcia en els seus sistemes de gestió.

En compliment de les normes ISO 9001, ISO 45001 i ISO 14001, concretament en relació a l’avaluació periòdica de proveïdors, es detallen els criteris establits per l’Autoritat Portuària de Castelló per a avaluar, tant als proveïdors nous, com als habituals, en llaures a millorar-la competitivitat del nostre port.

Carta comunicació proveïdors