Protecció mediambiental

Gestió de residus

Gestió de residus

L’Autoritat Portuària de Castelló (APC) a conseqüència de la seva activitat diària en oficines genera una sèrie de residus que segrega i posteriorment gestiona de manera adequada segons la seva naturalesa i perillositat.

A més la APC posa a la disposició de la comunitat portuària diferents punts nets per a la correcta gestió dels residus generats per l’activitat portuària. Informat a concessionaris i prestadors de serveis a través de guies de bones pràctiques i diverses iniciatives de l’obligatorietat del compliment de la llei de residus.