Protecció mediambiental

Eficiència energètica

Eficiència energètica

PortCastelló ha desenvolupat un projecte d’eficiència energètica a l’enllumenat públic del port. El projecte, que ha tingut una inversió pròxima als 233.000 euros en les seues dues fases d’implantació, permet un estalvi energètic mitjà aproximat d’un 45 per cent. Per açò es va elaborar un mapa de flux lluminós amb la finalitat d’obtenir un diagnòstic inicial, la qual cosa va permetre tindre un punt de partida per a abordar amb certa garantia d’èxit el projecte.

Aquest projecte d’eficiència energètica té com a metes la disminució de costos del consum energètic, millorar les zones amb qualificació energètica deficitària o amb sobre il·luminació, establir luminàncies mitjanes i com a principal objectiu el control punt a punt de la xarxa d’enllumenat públic.

Donat l’èxit del projecte desenvolupat a la dàrsena nord, s’estendrà a la resta del port.