Protecció mediambiental

Control en l’emissió de partícules

Control en l’emissió de partícules

PortCastelló es troba entre els 5 primers ports en moviment de granels sòlids del sistema portuari espanyol, i aposta per un creixement sostenible per a donar resposta al sector ceràmic sense oblidar la protecció mediambiental i la nostra responsabilitat social amb la zona més pròxima.

L’Autoritat Portuària de Castelló disposa d’equips de mesura en continu que permet obtindre dades en temps real de la qualitat de l’aire i ha implementat en els últims anys diverses mesures per a garantir el compliment dels objectius de qualitat de l’aire exigits per la normativa.

Codi de bones pràctiques ambientals relativa a les actuacions de prevenció, reducció i control de la contaminació atmosfèrica en el Port de Castelló (Aprovat pel Consell d’Administració el 02 d’octubre de 2020)

Informes d’avaluació de la Qualitat de l’Aire