Protecció mediambiental

Control en l’emissió de partícules

Control en l’emissió de partícules

PortCastelló es troba entre els 5 primers ports en moviment de granels sòlids del sistema portuari espanyol, i aposta per un creixement sostenible per a donar resposta al sector ceràmic sense oblidar la protecció mediambiental i la nostra responsabilitat social amb la zona més pròxima.

L’Autoritat Portuària de Castelló disposa d’equips de mesura en continu que permet obtindre dades en temps real de la qualitat de l’aire i ha implementat en els últims anys diverses mesures per a garantir el compliment dels objectius de qualitat de l’aire exigits per la normativa.

Seguiment de la qualitat de l’aire

El programa de seguiment inclou una xarxa de sis estacions de mesura per al seguiment en continu dels nivells d’immissió de partícules PM10 i PM2,5.  i gasos SO2, NO, NO2 i NOx. Les cabines de monitoratge en temps real estan situades en la zona d’interfície port – ciutat i disposen de sensors meteorològics que permeten interpretar les dades per al seu ús posterior en la millora de la qualitat de l’aire del port.

Mistral

Tramontana

Gregal

Levante

Poniente

Siroco

Representación gráfica global
Medias horarias PM10 Últimas 24 horas

PM10
HORA SOLAR

PM10
Valor medio global *
(µg/m3)

Buena

Valor medio límite diario: 50 µg/m3

Representación gráfica Mistral
Medias horarias PM10 Últimas 24 horas

PM10
HORA SOLAR

PM10
Valor medio *
(µg/m3)

Buena

Valor medio límite diario: 50 µg/m3

Medias horarias PM2,5 Últimas 24 horas

PM2,5
HORA SOLAR

PM2,5
Valor medio *
(µg/m3)

Buena

Valor medio límite diario: 25 µg/m3

Representación gráfica Tramontana
Medias horarias PM10 Últimas 24 horas

PM10
HORA SOLAR

PM10
Valor medio *
(µg/m3)

Buena

Valor medio límite diario: 50 µg/m3

Medias horarias PM2,5 Últimas 24 horas

PM2,5
HORA SOLAR

PM2,5
Valor medio *
(µg/m3)

Buena

Valor medio límite diario: 25 µg/m3

Representació gràfica Gregal
Mitjanes horàries PM10 Últimes 24 hores

PM10
HORA SOLAR

PM10
Valor medio *
(µg/m3)

Buena

Valor medio límite diario: 50 µg/m3

Medias horarias PM2,5 Últimas 24 horas

PM2,5
HORA SOLAR

PM2,5
Valor medio *
(µg/m3)

Buena

Valor medio límite diario: 25 µg/m3

Representación gráfica Levante
Medias horarias PM10 Últimas 24 horas

PM10
HORA SOLAR

PM10
Valor medio *
(µg/m3)

Buena

Valor medio límite diario: 50 µg/m3

Medias horarias PM2,5 Últimas 24 horas

PM2,5
HORA SOLAR

PM2,5
Valor medio *
(µg/m3)

Buena

Valor medio límite diario: 25 µg/m3

Representación gráfica Poniente
Medias horarias PM10 Últimas 24 horas

PM10
HORA SOLAR

PM10
Valor medio *
(µg/m3)

Buena

Valor medio límite diario: 50 µg/m3

Medias horarias PM2,5 Últimas 24 horas

PM2,5
HORA SOLAR

PM2,5
Valor medio *
(µg/m3)

Buena

Valor medio límite diario: 25 µg/m3

Representación gráfica Siroco
Medias horarias PM10 Últimas 24 horas

PM10
HORA SOLAR

PM10
Valor medio *
(µg/m3)

Buena

Valor medio límite diario: 50 µg/m3

Medias horarias PM2,5 Últimas 24 horas

PM2,5
HORA SOLAR

PM2,5
Valor medio *
(µg/m3)

Buena

Valor medio límite diario: 25 µg/m3

Aquestes dades són provisionals perquè estan pendents d’un procés de validació i descompte en el valor de partícules a causa de les entrades de pols sahariana. Atès el marc normatiu, el valor límit diari per a PM10 pot superar-se fins a 35 ocasions per any.

concentració mitjana de l’estació en les últimes 24 h.

L’absència de dades puntuals pot deure’s a actuacions tècniques.

Informes d’avaluació de la qualitat de l’aire

Actuacions de Millora de la Qualitat de l’Aire