Negoci

Trànsits i terminals

Intermodalitat

La posició estratègica de PortCastelló li situa com un dels ports millor connectats del sistema portuari espanyol. En ell conflueixen tres corredors ferroviaris i és el quart port millor connectat de la Península via marítima, sobre la base de volum de connexions, destins i freqüències

Nova Zona d’Activitats Logístiques