Negoci

Trànsits i terminals

Contenidors

PortCastelló se situa en el Top10 en trànsit de contenidors gràcies a la seua excepcional posició geoestratègica i les seues dues terminals específiques que sumen 780 metres d’atracament, cinc grues de 35 metres d’altura i treball especialitzat de l’estiba i desestiba.

Superfície destinada al contenidor de 225.000 m²

TERMINALS ESPECIALITZADES

 • Localizació: Muelle del Centenario
 • Característiques:
  • Línia d’atracament: 780 m
  • Calat: 12-14 m
  • Equipament
   • Grues portacontenidors: 3
   • Reach stackers: 4
   • Elevadors de buits: 2
   • Carretons: 5
   • Connexions frigorífiques: 72
  • Emmagatzematge:
   • 105.977 m² amb capacitat per a 13.500 TEU
   • Superficie coberta d’emmagatzematge: 4.000 m²
   • Altres instal·lacions d’emmagatzematge (descobertes):  5.000 m²
  • Contacte:
 • Localització: Muelle del Centenario
 • Característiques
  • Línia d’atracament: 780 m
 • Calat: 12-14 m
 • Equipament
  • Grues portacontenidors: 2
  • Grues mòviles: 4
  • Grues elèctriques: 4
  • Reachstackers: 5
  • Carretons: 18
 • Connexions frigorífiques: 54
 • Emmagatzematge:
  • 81.269 m² amb capacitat per a 5.000 TEU
  • Emmagatzematge:  4.125 m²
 • Contacte: