Negoci

Licitacions

Licitacions

Totes les licitacions es troben disponibles a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l’enllaç de la qual és  https://contrataciondelestado.es

Així mateix tota la informació relativa als contractes també es remet al Tribunal de Comptes i al Registre Públic de Contractes.