Negoci

Licitacions

Licitacions

Totes les licitacions es troben disponibles a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l’enllaç de la qual és  https://contrataciondelestado.es

Així mateix tota la informació relativa als contractes també es remet al Tribunal de Comptes i al Registre Públic de Contractes.

Totes les licitacions es troben disponibles a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l’enllaç de la qual és  https://contrataciondelestado.es de conformitat amb el que es preveu en l’article 63.4 de la Llei 9/2017 de Contractació del Sector Públic.

Podent consultar-se a través del cercador de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.