Negocis

Accessos

Accessos

Accéss ferroviari sud

El Port de Castelló es troba immers en la potenciació de la intermodalitat ferroportuaria, donant contestació a les sol·licituds dels seus grups d’interès, materialitzant-se en les següents actuacions:

  1. Primera fase de la xarxa ferroviària de la Dàrsena Sud.
  2. Accés ferroviari Sud.
  3. Estació Intermodal.

Primera fase de la xarxa ferroviària de la Dàrsena Sud

El present projecte constructiu, que es troba en execució, defineix les actuacions necessàries per a executar la primera fase de la xarxa ferroviària de la Dàrsena Sud del Port de Castelló, xarxa que connectarà amb el Tram II de l’Accés Ferroviari Sud al Port i que permetrà propiciar en un futur una explotació capaç d’assegurar una oferta de serveis adequada. L’actuació se situa íntegrament dins dels terrenys del Port de Castelló.

El projecte inclou la reposició del canal que recull els cabals procedents de quatre séquies gestionades per l’Ajuntament de Castelló. A més, desenvolupa la urbanització d’una zona d’apilament de contenidors, annexa a l’estació de classificació, incloent-hi l’espai necessari per a la zona de maniobres de les grues reachstacker així com viàries de transferència i accés a l’esmentada plataforma.

Accés ferroviari Sud

Al gener 2023 ADIF, Ports de l’Estat i l’Autoritat Portuària de Castelló han signat un Conveni per a impulsar el conjunt d’actuacions que materialitzaran el nou Accés Ferroviari Sud al port de la capital castellonenca. El Conveni estableix els següents projectes:

  1. Projecte constructiu de plataforma del nou accés ferroviari Sud al Port de Castelló. Tram I.

Discorre des del Corredor Mediterrani fins a l’entrada de l’estació Intermodal.

ADIF ha adjudicat les obres i actualment es troba en fase d’execució realitzant el moviment de terres.

2. Projecte constructiu de plataforma del nou accés ferroviari Sud al Port de Castelló. Tram II.

Discorre des de la sortida de l’Estació Intermodal fins a la connexió amb la Primera fase de la xarxa ferroviària de la Dàrsena Sud.

ADIF ha adjudicat les obres i actualment s’estan aixecant les actes d’ocupació dels terrenys.

3. Subestació elèctrica situada en l’estació intermodal que subministra corrent als 8,3 km del traçat.

Actualment s’està realitzant una actualització del mateix per a compatibilitzar-ho amb la resta dels projectes per a posteriorment poder licitar-lo.

 

4. Projecte de via i electrificació de tot el traçat.

El projecte contempla la definició de les actuacions de muntatge de via i aparells en la via única general de l’accés ferroviari des del seu inici en el PK -0+046,465 fins al PK 8+295,28, a més de les obres de plataforma ferroviària dels primers cent metres de connexió amb el Corredor Mediterrani amb la finalitat de minimitzar l’afecció a les vies del Corredor Mediterrani que es troben en explotació.

El projecte ja disposa d’Informe de supervisió sent un dels passos necessari per a ser aprovat i poder licitar-ho.

Aquest Accés Ferroviari Sud estarà en explotació, a tot tardar, a la fi de 2026 ja que disposa d’ajudes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), i permetrà estar connectats tant amb el Corredor Mediterrani en ample internacional, com amb la resta de la península en ample ibèric.

 

ESTACIÓ INTERMODAL DE CASTELLÓ (EIC)

En 2022 l’Autoritat Portuària va adjudicar la redacció del projecte constructiu de l’estació Intermodal, amb un termini de redacció de deu mesos, amb això es fa el pas definitiu per a la construcció d’una infraestructura essencial per a la província de Castelló.

 

L’estació se situarà en el traçat del nou Accés Ferroviari Sud, en una superfície de 300.000 m², i disposarà d’un feix de vies de recepció/expedició i de càrrega/descarrega de mercaderies, electrificat, per a per a trens de 750 metres. Totes elles amb ample mixt i s’incorporarà una zona de transferència camió-ferrocarril, juntament amb una superfície d’emmagatzematge. Les obres es dividiran en diverses fases d’execució i, a més, es preveuen futures ampliacions a mitjà termini.

En l’actualitat es troba en fase de supervisió del projecte constructiu.