Innovació

Estratègia d’innovació

Estratègia d’innovació

La revolució tecnològica que s’està experimentant avui és tan ràpida i de tant de calat que obliga a un esforç permanent d’anticipació. Per això, PortCastelló ha constituït la Unitat d’Innovació, dins del Departament de Creixement blau per a abordar els reptes marcats pel Marc Estratègic del Sistema Portuari d’interès general i pel PE20-24 de PortCastelló.

S’ha procedit a l’aprovació del PEInn23-24 (Pla Estratègic d’Innovació) que defineix la Missió i Visió de la innovació com:

Mantenint els valors generals de l’entitat, en els quals es destaca la INNOVACIÓ.

S’han definit a més els tres focus principals de la innovació per als dos pròxims anys posant especial èmfasi en el tercer d’ells, com a element transformacional per a promoure la CULTURA d’INNOVACIÓ com a palanca corporativa amb l’objectiu d’adaptar el talent de l’organització als reptes del futur.

A més, la transformació digital, abordada des de la OTD (Oficina de Transformació Digital) que ens prepara per a aquest Port Intel·ligent del futur, entès per aquells ports que aprofiten l’ús de la tecnologia per a actualitzar i millorar el transport marítim, fent més efectius els seus processos i serveis portuaris. (Tot amb la finalitat d’aconseguir la major eficiència i satisfer les necessitats de clients i usuaris).

Resum executiu