Innovació

Castelló PortLab

Castelló PortLab

PortCastelló és conscient que no pugui abordar l’Estratègia d’Innovació en solitari i necessita promoure-la des d’un continu diàleg amb la resta de les parts interessades de la Comunitat Portuària. Toca ara assumir una elevada proactivitat cap a la innovació amb base en una estratègia pròpia, sustentada en la capacitat d’estímul i irradiació del port. Això implica reforçar la col·laboració amb la comunitat portuària i amb els clients finals, als quals cal donar els espais de co-creació necessaris per a la incubació i acceleració d’idees i projectes. El brou de cultiu en aquests espais no tindrà capacitat germinadora sense l’oportuna connectivitat amb xarxes sectorials i tecnològiques i amb els espais d’emergència innovadora, la qual cosa implica actuar com a líders o impulsors de programes compartits en el sistema portuari amb agents empresarials, tecnològics, universitaris i financers.

És aquí on la APC ha començat a treballar en l’ecosistema innovador, conegut com a Castelló PortLab que es desenvoluparà juntament amb el PEinn23-24.