Contactes

PRESIDÈNCIA

presidencia@portcastello.com

SECRETÀRIA DE PRESIDÈNCIA

marrufat@portcastello.com

COMUNICACIÓ CORPORATIVA

erincon@portcastello.com
prensa@portcastello.com

RELACIONS INSTITUCIONALS

rbmellado@portcastello.com

DIRECCIÓ

direccion@portcastello.com

ÀREA D’EXPLOTACIÓ

avelasco@portcastello.com

ÁREA D’INFRAESTRUCTURES

jmingarro@portcastello.com

DEPARTAMENT D’OPERACIONS PORTUÀRIES

icampesino@portcastello.com

DEPARTAMENT ECONÒMIC FINANCER

mvidal@portcastello.com

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

ticorius@portcastello.com

DEPARTAMENT DE CONSERVACIÓ I PROJECTES

conservacion@portcastello.com

DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT

mjrubio@portcastello.com

DEPARTAMENT DOMINI PÚBLIC

tmonfort@portcastello.com

DEPARTAMENT DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I MÀRQUETING

anoguero@portcastello.com

DIVISIÓ D’ASSESSORIA JURÍDICA

smunyoz@portcastello.com

DIVISIÓ DE CONTRACTACIÓ

malemany@portcastello.com

DIVISIÓ DE MEDI AMBIENT I SEGURETAT INDUSTRIAL

medioambiente@portcastello.com

UNITAT DE SEGURETAT OPERATIVA

jgimena@portcastello.com

UNITAT D’EXPLOTACIÓ PORTUÀRIA

gcambronero@portcastello.com

UNITAT ECONÒMIC FINANCER

cmoya@portcastello.com

UNITAT DE RELACIONS LABORALS

mfvidal@portcastello.com

UNITAT DE PREVENCIÓ DE RISCOS I QUALITAT

aalmela@portcastello.com

UNITAT D’INTERMODALITAT

esanchez@portcastello.com

SISTEMES D’INFORMACIÓ

informatica@portcastello.com