Comunitat portuària

Estadístiques

Estadístiques

15.741.737

Tràfic total (tones)

6.477.575

Granels sòlids

8.150.341

Granels líquids

1.082.795

Mercaderia general

71.782

TEUs

Evolució del tràfic al Port de Castelló (informació actualitzada)

Evolució total

Granels líquids

Granels sòlids

Mercaderia general

TEUs