Communicació

Publicacions

La implantació del Pla Estratègic 2013-2017 es realitza a través de cinc grups de treball que es responsabilitzen de la posada en marxa d’accions concretes en cadascuna de les cinc línies estratègiques prioritzades. Aquests grups ratifiquen les seUes decisions en reunions conjuntes amb representants de la Comunitat Portuària semestralment.

El Comitè de Competitivitat, creat per vetllar per la implantació del Pla Estratègic, es reuneix també semestralment amb l’objectiu de realitzar el seguiment de les accions i iniciatives proposades i dutes a terme pels cinc grups de treball esmentats.

Plan estratègic 2013-2017 memòria 2017

Plan estratègic 2013-2017 memòria 2016

Plan estratègic 2013-2017 memòria 2015

Plan estratègic 2013-2017 memòria 2014