Comunicació

Publicacions

Des de l’Autoritat Portuaria es realitza anualment una memòria resum de l’any on es pot consultar d’una forma detallada tot el relacionat amb la gestió, tràfics, línies, infraestructures i aspectes econòmics i comercials de PortCastelló.

A més, per primera vegada a l’Autoritat Portuària de Castelló, el Comitè de Responsabilitat Social Corporativa ha elaborat una Memòria de Sostenibilitat que a més de valorar el creixement econòmic, mostra l’aposta per la consecució d’un desenvolupament sostenible.

A continuació es pot accedir a les memòries anuals: