Comunicació

Publicacions

L’Autoritat Portuària de Castelló, conscient de la importància que té la implantació d’un model sostenible, assumeix el seu compromís amb l’entorn de treball, promovent eines de referència que fomenten una cultura d’ús eficient dels recursos de què es disposa, a més de implementar mesures pràctiques per a la minimització de residus, contribuint així amb el medi ambient.

Així mateix, des de l’organització, es convida a les empreses de la Comunitat Portuària, així com a entitats d’altres sectors, a implementar aquestes mesures que contribueixin al benefici global de l’organització i del planeta.

A continuació pot consultar les publicacions que l’APCS posa a la seua disposició:

Guia de Bones Pràctiques Mediambientals

Aquesta guia pretén aportar consells i bons hàbits a aquelles actuacions en Operacions Portuàries que puguen incidir sobre l'entorn i les persones, a més d'incorporar a la gestió mediambiental a les empreses que operen dins del port.

Guia d’Ecoeficiència en Oficines

Emmarcada dins del pla d'accions de la línia estratègica "Promoció de Polítiques de Sostenibilitat i RSC" del Pla Estratègic del Port de Castelló 2013/2017, la APCS ha desenvolupat aquesta guia amb l'objectiu final d'esdevenir un manual pràctic d'estalvi i eficiència.

D’altra banda, l’estratègia marcada per l’Organisme Públic Ports de l’Estat i les autoritats portuàries s’emmarca al Sistema Portuari Espanyol dins del desenvolupament sostenible a través del Reial Decret Legislatiu 2/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Ports i de la Marina Mercant, en el qual s’introdueixen canvis molt importants en les activitats portuàries que apliquen directament als vaixells i als operadors portuaris, com són les bonificacions ambientals, les quals per ser concedides han de complir amb les exigències establertes a la Guia de Bones Pràctiques Ambientals de l’Organisme Públic Ports de l’Estat.