Comunicació

Notes de prensa

Dues empreses opten a executar el bri de tancament en la dàrsena sud de PortCastelló

18 January 2024

18-01-2024. Dues empreses han mostrat el seu interés per executar el projecte de construcció del bri de tancament per al recinte de confinament de la dàrsena sud del port de Castelló i guanyar 420.000 metres quadrats a la mar. Aquesta nova superfície se suma als 350.000 metres disponibles en la dàrsena sud i és la primera actuació per a iniciar el desenvolupament de la zona d’expansió de PortCastelló amb l’objectiu d’atraure noves inversions i guanyar en trànsit de mercaderies.

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rubén Ibáñez, ha recordat que “Castelló és el port que més sòl té a la disposició de tot l’arc mediterrani, la qual cosa ens dona una capacitat competitiva i d’atracció d’empreses molt important”.

El projecte compta amb un pressupost base de licitació de 5,4 milions d’euros dividit en dues anualitats: 2,9 milions en 2024 i 2,4 milions en 2025. El termini d’execució s’estima en huit mesos i tres setmanes una vegada s’adjudique el contracte.

La construcció de la dàrsena sud en 2002 va suposar una important aposta per la consolidació del port de Castelló com a plataforma logística intermodal. Seguint amb eixa dinàmica de creixement, l’Autoritat Portuària de Castelló ha plantejat la construcció d’aquest bri de tancament per a la creació d’una superfície destinada per a la demanda creixent de noves concessions associades a l’explotació del port de Castelló.

El bri de tancament té una longitud de 850 metres, i unirà la molla de Costa Sud i l’actual dic de ponent, i s’assentarà sobre un fons d’entre 5 i 6 metres.

Les actuacions previstes en aquest projecte, així com el posterior farcit, s’adeqüen als criteris de compatibilitat mediambiental que estableix l’actual legislació.

Aquest projecte està contemplat en el Pla Director d’Infraestructures de PortCastelló, que recull la planificació física i operativa del port, i programa el creixement i desplegament d’infraestructures en fins a 2027.

Rubén Ibáñez ha assenyalat que la creació d’aquesta nova zona en la dàrsena sud “és una gran aposta de futur sobre la qual ja tenim ofertes d’empreses que volen instal·lar-se”. Un projecte que comença a materialitzar-se i que permetrà atraure noves línies i nous trànsits al port de Castelló.

En la dàrsena sud de PortCastellón operen actualment, entre altres, la planta de biodièsel més gran d’Europa, una terminal de graneles amb 500 metres lineals de molles, una planta de clínquer, i en el seu entorn s’instal·len les empreses del polígon del Serrallo que fan ús de la seua ubicació estratègica al costat de la citada dàrsena.

Vull rebre les notes de premsa