Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló tanca 2022 com l’any amb millor resultat econòmic

29 March 2023

La xifra de negoci obtinguda en 2022 ha sigut la tercera més alta de la història de l’Autoritat Portuària de Castelló, amb uns ingressos que superen els 29 milions d’euros, la qual cosa suposa un 1,6% més respecte de l’any anterior

L’import net de la xifra de negoci el componen bàsicament tres fonts d’ingressos; les taxes obtingudes per l’explotació portuària, per l’explotació del domini públic i per altres ingressos de negoci.

Els ingressos derivats del trànsit portuari han superat els 13 milions d’euros i els generats per l’explotació del domini públic portuari han aconseguit els 11,7 milions d’euros, dels quals 7,3 milions són per la taxa d’ocupació, sent aquest un rècord històric.

Cal assenyalar que 2022 ha sigut l’any en què s’ha aplicat un major import de bonificacions i reducció de taxes, que han suposat un estalvi per als clients de 2,8 milions d’euros, la qual cosa suposa un 3,8% més que l’any anterior.

L’aplicació de coeficients correctors, han significat un estalvi de 1,8 milions d’euros i l’aplicació de bonificacions estratègiques, han suposat una reducció de les taxes de 745 mil euros, a les quals cal sumar les específiques de les terminals per valor de 253 mil euros.

A més, durant 2022 l’import total de les exempcions aplicades per aquesta Autoritat Portuària en concepte de “taxa de la pesca fresca” han ascendit a 20 mil euros, com a suport al sector pesquer.

A pesar que les despeses d’explotació han crescut un 7,9% respecte a l’exercici anterior, el resultat de l’exercici (abans d’impostos) ha aconseguit la xifra de 11,46 milions d’euros, sent aquest la millor dada de la història del port de Castelló.

D’altra banda, 2022 es posiciona com l’any en què més s’ha invertit en els últims 10 anys, en adjudicar-se obres per valor de 15,6 milions d’euros, la qual cosa representa el 86% del total pressupostat, i de les quals s’han executat 8,8 milions d’euros.

Respecte a les despeses d’explotació, en 2022 s’han elevat a 21,5 milions d’euros, estant compostos per les despeses de personal, d’explotació i les amortitzacions dels actius. No obstant això, cal destacar l’increment de la partida de subministraments i consums pel cost de la llum, que ha significat un creixement del 157%, i les aportacions a Ports de l’Estat que ascendeixen a quasi 2 milions d’euros.

Els clients principals en termes de facturació durant l’exercici 2022 són, per aquest ordre; Portsur Castelló, Masol Ibèria, BP Energia Espanya, Terminal Marítima del Grau, Marítima del Mediterrani i Noatum Terminal.

El nivell d’endeutament aconseguit a tancament de l’exercici és de 64,6 milions d’euros, sent aquest el més baix dels últims 10 anys.

Així doncs, podem afirmar que l’exercici 2022 ha sigut un any amb millor resultat, major rendibilitat, major nivell d’inversió i amb menor endeutament financer dels 10 últims anys, la qual cosa ens permet ser més competitius de manera sostenible.

Vull rebre les notes de premsa