Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló estrena portal de transparència

3 May 2023

Castelló estrena nou portal de transparència. Aquesta iniciativa és fruit de l’adjudicació a l’inici de l’any d’un Pla de Transparència i Bon Govern, amb l’objectiu de donar compliment al que es disposa per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El nou portal, ja accessible (https://transparencia.portcastello.com) dona compliment al 96% dels indicadors MESTA, una metodologia oficial per a mesurar la transparència de les administracions públiques i impulsada pel Consell de Transparència i Bon Govern. Segons aquesta metodologia, el port de Castelló se situa com el més transparent del sistema portuari, d’acord així mateix amb els indicadors de DYNTRA, la plataforma social de transparència i govern obert.

L’Autoritat Portuària de Castelló té entre els seus objectius, donar compliment a la llei i a més facilitar a la ciutadania informació veraç, accessible i en format obert que permet la seua reutilització, la qual cosa redunda en el seu benefici i millora la reputació de l’organisme. D’aquesta manera, PortCastelló fa un pas més no sols per a complir amb les directives europees i estatals aplicables, sinó per a aconseguir l’estima de la ciutadania sent una administració transparent i pròxima.

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Enrique Vidal, ha assenyalat que “el nostre organisme ha fet un esforç important per a donar impuls a la transparència, destinant recursos per a aconseguir els indicadors establits i facilitar l’accés a la ciutadania”.

Vull rebre les notes de premsa