Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló és l’autoritat portuària més transparent del sistema portuari espanyol

28 September 2023

28-09-2023. Dyntra és una plataforma que es dedica a avaluar i comparar la transparència de les institucions públiques a tot el món. Utilitza un conjunt d’indicadors i mètriques per a qualificar el nivell d’obertura i rendició de comptes d’aquestes institucions. En el cas de les autoritats portuàries espanyoles, Dyntra ha proporcionat qualificacions que van des del 72% fins al 17.6%. Aquestes xifres llancen llum sobre la diversitat de pràctiques de transparència en aquest sector , per a això l’estudi es basa en l’anàlisi de 125 indicadors basats en el marc legal i bones pràctiques propostes per a la transparència en la gestió dels ports a nivell nacional i internacional. Els indicadors amb els quals s’han avaluat a les 28 Autoritats Portuàries es distribueixen en 6 categories d’informació: institucional, comunicació, participació, econòmica, contractes, convenis i subvencions i d’ordenació portuària.

Els resultats obtinguts de l’avaluació llancen algunes conclusions interessants. En primer lloc, l’Autoritat Portuària de Castelló lidera el rànquing amb un impressionant 72%, la qual cosa suggereix una alta obertura i rendició de comptes en la seva gestió. Li segueix de prop l’Autoritat Portuària de València amb un 70.4%, consolidant així la imatge de transparència a la Comunitat Valenciana. Li segueixen el nivell de transparència li segueix l’Autoritat Portuària de Balears i la de Gijón.

La distribució del compliment, segons les dades de l’anàlisi de l’estudi, han estat molt desiguals, tant entre les pròpies autoritats portuàries com entre les categories d’informació avaluades. En el gràfic es mostra la distribució per percentatge de compliment dels resultats. Respecte al compliment per categories d’informació, el major dèficit es troba en la transparència econòmica, la participació i l’accés a la informació i la transparència institucional i organitzativa.

Com a dada positiva respecte a l’evolució en transparència d’aquestes entitats, si comparem les dades amb els obtinguts en 2019, veiem un avanç positiu. Fa cinc anys, l’Autoritat Portuària quina millor puntuació va obtenir no va superar el 40%. D’altra banda, l’índex de compliment general a augmentat més de 10 punts percentuals des de 2018, passant d’un 22 a un 33%.

La resta de dades sobre aquest estudi, el rànquing de transparència de les autoritats portuàries i les avaluacions completes són públiques, accessibles i obertes, estant disponibles dins de la Plataforma Dyntra.org Accés al Rànquing de transparència de les Autoritats Portuàries https://www.dyntra.org/indices/autoridades-portuarias.

És essencial que les autoritats portuàries espanyoles reconeguin la importància de la transparència en la seva gestió. Els nivells més baixos de qualificació han de considerar-se com una oportunitat per a millorar i enfortir la confiança pública en aquestes institucions. Això podria aconseguir-se mitjançant la implementació de polítiques de transparència més sòlides, la promoció de la participació ciutadana i la millora de l’accés a la informació rellevant.

Vull rebre les notes de premsa