Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló avança en el projecte d’un nou Lloc de Control Fronterer

23 November 2023

23-11-2023. PortCastelló contracta l’assistència tècnica per a la redacció del projecte del nou lloc de control fronterer en la seva dàrsena nord per 232.627 euros + IVA a la UTE UG21-Conurma. El període d’execució és de 18 mesos.

L’objectiu del nou PCF és millorar les instal·lacions destinades a la inspecció i control de les mercaderies, tenir unificats tots els controls sanitaris i no sanitaris de les mercaderies de frontera i agilitzar els processos. De fet, albergarà als organismes de Sanitat Animal, Sanitat Vegetal, Sanitat Exterior, Soivre i Duanes. Es disposarà així d’un major espai polivalent per al control físic i documental dels productes d’importació i exportació que passin pel port de Castelló.

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rubén Ibáñez, ha indicat que el nostre objectiu és “dotar d’una major agilitat i eficiència als serveis d’inspecció del port i comptar amb unes instal·lacions adaptades a les noves necessitats del port i la nostra Comunitat Portuària”.

El nou edifici comptarà amb 3.500 metres quadrats en planta única sobre una parcel·la de 5.730 metres en la dàrsena nord del recinte duaner. Disposarà d’una zona d’operacions per a la inspecció física de la mercaderia i la presa de mostres, amb set portes de descàrrega, que permetrà la realització de treballs de control simultani.

Vull rebre les notes de premsa