Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló aprova els seus comptes anuals i afronta amb solidesa la consolidació de Octopus

27 June 2023

Consejo de administración

27-06-2023. El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha aprovat per unanimitat els comptes anuals de 2022, els quals situen a PortCastelló com l’any en què s’han aplicat més bonificacions, amb millor resultat econòmic, el més inversor i el de menor nivell d’endeutament dels últims deu anys, que permetran escometre durant els pròxims exercicis infraestructures productives vinculades a la connectivitat ferroviària, desenvolupar projectes com Octopus i Delphinidae, i impulsar la transformació digital per a ser un port més eficient per a la seua Comunitat Portuària i els seus clients.

Així, els ingressos d’explotació van ascendir a 30,79 milions d’euros, un 1,93% més que en 2021. En l’exercici 2022 el trànsit total ha sigut de 20,9 milions de tones, la qual cosa ha suposat un decrement del 1,39% respecte a l’exercici anterior, malgrat considerar-se el tercer millor any de la seua història en trànsit total de mercaderies. Les despeses d’explotació creixen un 7,93% aconseguint els 21,50 milions d’euros, en el qual ha incidit en gran manera l’increment del cost de l’energia elèctrica i les despeses de personal per la creació d’ocupació pública, per la qual cosa el resultat d’explotació en 2022 ha sigut de 9,29 milions d’euros enfront dels 10,29 milions d’euros del 2021.

Tenint en compte les càrregues financeres, s’obté resultat de l’exercici abans d’impostos de 11,46 milions d’euros enfront dels 9,56 milions d’euros aconseguits en 2021. PortCastelló novament, tanca 2022 amb bons indicadors de solidesa financera: el EBITDA ascendeix a 16,53 milions d’euros, el Cash-flow a 16,27 milions d’euros i el Fons de Maniobra aconsegueix els 51,93 milions d’euros.

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Enrique Vidal, ha destacat que el port de Castelló ha superat un any més el nivell de rendibilitat que exigeix l’Organisme Públic Ports de l’Estat (OPPE) per a poder aplicar rebaixes de taxes i bonificacions.

Enrique Vidal ha explicat que “des de l’Autoritat Portuària continuarem treballant per a disposar d’uns serveis competitius que atraguen nous trànsits i fidelice els actuals sota les premisses del creixement sostenible, integrant el port amb el seu entorn i la província, perquè el port de Castelló és el port de tots”.

Altres acords aconseguits en el Consell d’Administració

  • Modificació substancial per ampliació d’una superfície de 91,80m2 de la concessió administrativa atorgada a VIORICA VINTILESCU per a l’ocupació i explotació del local 7 tipus I situat en la zona lúdica “Plaça de la Mar” de la zona de la zona de servei del Port de Castelló.
  • Designació de Maritina Vidal com segon vocal del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la promoció i desenvolupament comercial del Port de Castelló.
Vull rebre les notes de premsa