Comunicació

Notes de prensa

INECO supervisarà el projecte constructiu de l’estació intermodal

6 November 2023

Accesos+estación intermodal

06-11-2023.

L’Autoritat Portuària de Castelló ha encarregat a la Societat Mercantil Estatal INECO els serveis de supervisió tècnica del projecte constructiu de l’estació intermodal de Castelló amb un pressupost de 98.789 euros sense IVA.

L’objectiu és realitzar un estudi detallat dels documents del projecte constructiu i comprovar que s’ajusten als criteris marcats per ADIF, amb un termini d’execució de dos mesos i mig.

Cal recordar que la redacció del projecte constructiu va ser realitzada per la UTE conformada per CIMARQ i MSFPA.

Conclosa aquesta supervisió tècnica i es compti amb l’informe favorable de l’Organisme Públic Ports de l’Estat, l’Autoritat Portuària de Castelló licitarà el projecte. Les previsions són treure les obres a concurs en el primer trimestre de 2024 i començar aquestes obres a la fi d’aquest any o principis del 2025.

El Pla d’Empresa de l’Autoritat Portuària de Castelló contempla una inversió de 23 milions d’euros per a poder finançar el projecte, dels quals 16,4 milions d’euros provenen dels fons europeus del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR).

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rubén Ibáñez, ha destacat que “continuem fent passos per a comptar amb infraestructures productives que ens faran més competitius i atractius per als nostres clients i per a la instal·lació de noves empreses”. “L’estació intermodal és una gran oportunitat logística que, unit als accessos ferroviaris, donarà un plus al port de Castelló com a plataforma logística de la província”

Cal recordar que la futura estació intermodal se situarà en el traçat del nou accés ferroviari sud al port de Castelló i ocuparà una superfície de 300.000 metres quadrats, la qual cosa permetrà un feix de vies de recepció/expedició i de càrrega/descarrega de mercaderies per a trens de 750 metres. Totes les vies comptaran amb ample mixt. A més, l’estació estarà electrificada.

Vull rebre les notes de premsa