Comunicació

Notes de prensa

Els concessionaris pagaran un 10% menys pels seus terrenys en PortCastelló

20 September 2023

20-09-2023.

L’Autoritat Portuària de Castelló ha començat a aplicar la nova valoració dels terrenys del port, que suposa una rebaixa mitjana d’un 10% en les taxes d’ocupació per a les empreses concessionàries i titulars d’autoritzacions, és a dir, un estalvi uns 900.000 euros anuals.

El port de Castelló compta actualment amb prop de 200 concessions, i el 70% d’elles es veuen beneficiades dels nous valors de la taxa d’ocupació dels terrenys i làmina d’aigua de la zona de servei del port i els terrenys afectats a ajudes a la navegació, com els fars. La valoració influeix directament en les quotes de la taxa d’ocupació a les quals han de fer front les empreses que s’estableixen en zona portuària.

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rubén Ibáñez, ha assegurat que aquesta valoració “afavorirà la captació d’inversions en PortCastelló, farà que sigui més competitiu i facilitarà i impulsarà la iniciativa privada en el port”. “En definitiva, d’una banda, les empreses concessionàries es beneficien d’un important estalvi, i d’altra banda, el port és més atractiu en tenir unes taxes més competitives”.

Rubén Ibáñez ha assenyalat que aquesta mesura se suma al fet que PortCastelló sigui el port que actualment disposa de més metres quadrats de tot l’arc mediterrani per a la instal·lació de nous clients i indústries. “Estem en disposició d’oferir sòl a un preu molt competitiu”, ha indicat el president de l’Autoritat Portuària.

El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el passat 20 de juny l’ordre per la qual s’aprova la nova valoració dels terrenys i làmina d’aigua de la zona de servei del port de Castelló i dels terrenys afectats a ajudes a la navegació. Des de llavors s’estan aplicant els nous valors per a afavorir a les empreses que conformen la Comunitat Portuària.

Cal recordar que la determinació del valor dels terrenys i aigües de la zona de servei dels ports i espais afectats al servei de senyalització marítima és necessària per a determinar la base imposable de la taxa d’ocupació, que s’esdevingui en favor de l’Autoritat Portuària per l’ocupació de domini públic portuari. El valor es determina sobre la base dels criteris de mercat.

Vull rebre les notes de premsa