Comunicació

Notes de prensa

El IDAE concedeix a PortCastelló ajudes per a la renovació energètica del seu enllumenat per 500.000 euros

21 February 2023

21-02-2023.

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), dependent del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica, ha concedit a l’Autoritat Portuària de Castelló ajudes per a la renovació energètica d’infraestructures. L’objecte del projecte aprovat és millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions lligades a l’enllumenat exterior del port de Castelló, substituint les lluminàries actuals per tecnologia LED (d’alta eficiència i reduït consum).

Les actuacions tindran lloc fins a finals d’agost d’enguany amb un pressupost d’execució d’1.035.724,24€ i unes ajudes de 517.362,13€. El projecte suposa un estalvi energètic del 47%, amb una reducció de la petjada de carboni en 148tCO2/any.

Entre les actuacions a realitzar es destaquen la substitució de 761 lluminàries, reforma de 4 centres de comandament secundaris d’enllumenat, adequació de la instal·lació de posada terra en determinades zones, reposició de línia elèctrica, adequació de 13 punts de connexió situats en diferents centres de transformació, sistema de telegestió de 87 lluminàries i l’assistència tècnica.

Aquestes millores encaminades a millorar l’eficiència energètica en enllumenat públic suposaran una reducció del consum d’energia elèctrica del port com de la despesa energètica.

Aquesta iniciativa visibilitza el compromís de l’Autoritat Portuària de Castelló per la sostenibilitat.

Vull rebre les notes de premsa