Comunicació

Notes de prensa

El BOE publica la nova valoració dels terrenys de PortCastelló

20 June 2023

20-06-2023. El Butlletí Oficial de l’Estat publica avui la nova valoració dels terrenys, làmina d’aigua i espais afectats al servei de senyalització marítima dels fars que gestiona l’Autoritat Portuària de Castelló.

Aquesta nova valoració suposarà un descens mitjà d’aproximadament un 10 per cent en les taxes d’ocupació per a les empreses amb concessions en el port, és a dir, un estalvi per als concessionaris d’uns 700.000 euros anuals.

La nova valoració, que entra en vigor demà dimecres, afavorirà la captació de noves inversions en PortCastelló i farà que el port sigui més competitiu.

Els valors actualment vigents van ser aprovats per Ordre del Ministeri de Foment al desembre de 2007, data en la qual els valors de terrenys estaven en el seu moment més alt a Espanya. L’Autoritat Portuària va iniciar la tramitació de la revisió dels valors, conscient que aquest fet anava afavorir a les empreses que integren la Comunitat Portuària.

L’actual valoració de terrenys va entrar en vigor l’1 de gener de 2008. La legislació obliga a la seva revisió en un màxim de deu anys, per la qual cosa en 2017 l’Autoritat Portuària va començar els tràmits.

La proposta de valoració ha estat elaborada i tramitada de conformitat amb el que es disposa en la Llei de Ports de l’Estat i la Marina Mercant i ha obtingut l’informe favorable del Ministeri d’Hisenda i l’Organisme Públic Ports de l’Estat.

La determinació del valor dels terrenys i aigües de la zona de servei dels ports i espais afectats al servei de senyalització marítima és necessària per a determinar la base imposable de la taxa d’ocupació, que s’esdevingui en favor de l’Autoritat Portuària per l’ocupació de domini públic portuari. El valor es determina sobre la base dels criteris de mercat.

Vull rebre les notes de premsa