Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló rep la certificació de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS)

19 July 2022

L’Autoritat Portuària de Castelló ha obtingut la certificació en l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), fruit de quatre anys de treball continuat per a implantar un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació.

PortCastelló es converteix en la segona Autoritat Portuària a rebre aquest certificat que garanteix unes condicions mínimes de seguretat a la ciutadania i les pròpies empreses privades en les seues tramitacions amb l’APC.

L’organisme ha rebut la seua acreditació després d’un procés d’avaluació dut a terme per l’organisme certificador OCA CERT, en el qual ha obtingut la categoria MITJANA. Per a això ha hagut de passar una auditoria formal amb caràcter ordinari que verifica el compliment dels requeriments contemplats en el ENS. L’Autoritat Portuària haurà de sotmetre’s a una avaluació cada dos anys, la qual cosa garanteix l’excel·lència del servei.

El ENS es concep pel CCN-CERT, organisme nacional dependent del CNI (Centre Nacional d’Intel·ligència), per a encarregar-se de crear un conjunt normatiu que mantinga les condicions necessàries de seguretat en l’ús dels mitjans electrònics mitjançant mesures que garantisquen la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics.

Aquesta certificació situa a l’Autoritat Portuària com a referent dins del sistema estatal en matèria de ciberseguretat, iniciant una nova etapa de revisió i adaptació al nou ENS (RD 311/2022).

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó, ha destacat que aquesta acreditació és important perquè és garantia del treball i esforç continu de la institució per aconseguir els màxims estàndards de seguretat i és garantia de millora constant de la nostra organització.

 

 

Vull rebre les notes de premsa