Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló millora el seu equipament de qualitat de l’aire

31 March 2022

L’Autoritat Portuària de Castelló trau a licitació per 295.000 euros l’adquisició de nou equipament de qualitat de l’aire i servei de manteniment de tota la seua xarxa dins de la seua política de protecció mediambiental.

El port de Castelló disposa en l’actualitat de 5 analitzadors automàtics de partícules integrats en la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, tal com marca el Conveni de Millora de la Qualitat de l’Aire signat entre la Generalitat Valenciana i l’Autoritat Portuària de Castelló.

Ara PortCastelló adquirirà una nova estació pel mostreig i control de material en partícules PM10 i PM2,5 pel que la xarxa de qualitat de l’aire estarà formada per un total de 6 estacions equipades per a l’anàlisi automàtica de partícules i informació meteorològica, i a més en dues d’elles s’instal·laran analitzadors de gasos.

La informació que ofereixen les estacions de mesura de partícules en suspensió pot consultar-se en temps real a través de la pàgina web de l’Autoritat Portuària de Castelló. Les dades permeten conéixer de manera instantània la informació, interpretar les dades per a la millora de la qualitat de l’aire i planificar les operacions portuàries en cas que siga necessari. Es tracta d’un programa de monitoratge i vigilància de les emissions que es duu a terme des de 2019 a través dels sensors meteorològics i del material en partícules.

Cal recordar que el conveni signat amb la Generalitat Valenciana és pioner en el sistema portuari espanyol i suposa un compromís entre totes dues administracions per a aconseguir els objectius de reducció de la contaminació atmosfèrica, al mateix temps que estableix els mecanismes necessaris per a no superar els límits legalment establits de concentració de partícules en l’aire. Aquest conveni s’emmarca en l’estratègia de l’Agenda 2030 i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

A més, l’Autoritat Portuària ha desenvolupat un Codi de Bones Pràctiques per a la càrrega i descàrrega de materials pulverulents.

Vull rebre les notes de premsa