Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló imparteix formació a la seua policia portuària

11 March 2022

L’Autoritat Portuària de Castelló està organitzant cicles formatius destinats al col·lectiu de policies portuaris que treballen diàriament en els molls de PortCastelló. En total s’imparteixen dotze hores de reciclatge en cinc grups en diferents matèries, des de domini públic, gestió i control de conflictes, atenció al client, tramitacions administratives i seguretat viària, entre altres.

Aquest cicle se suma als cursos de formació relacionats amb la utilització d’elements d’autoprotecció i defensa (DESA) i en l’àmbit de la protecció portuària, medi ambient i emergències que ha rebut recentment la plantilla de policia portuària.

Aquestes actuacions, unit a la millora de l’equipament, responen a l’objectiu de l’Autoritat Portuària de reforçar la formació de la policia portuària, millorar en seguretat i control en les seues instal·lacions i implementar nous sistemes per a la modernització i innovació de les eines que requereix la policia portuària per al seu treball diari.

Cal recordar que recentment s’han incrementat els mitjans de la policia portuària perquè puguen fer front a les possibles emergències en el recinte. Destaquen la renovació de la flota de vehicles patrulla, així com la dotació de cércols salvavides, balises de senyalització lluminoses, llanternes d’alta eficàcia, farmacioles de primers auxilis, material d’extinció d’incendis (extintors i mantes ignífugues), màscares de rescat en ambients químics i desfibril·ladors semiautomàtics.

La policia portuària és un cos especial administratiu dependent de les autoritats portuàries que conformen el sistema portuari espanyol. Tenen la consideració legal d’agents de l’autoritat de l’Administració portuària segons la Llei de Ports de l’Estat i la Marina Mercant.

Vull rebre les notes de premsa