Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló avaluarà la capacitat de càrrega dels seus molls i esplanades de la dàrsena nord

17 August 2022

17-08-2022. L’Autoritat Portuària de Castelló analitzarà els límits de capacitat portant dels seus molls i esplanades situats a la dàrsena nord amb l’objectiu d’analitzar l’estabilitat estructural dels caixons subjacents després d’estar en servei diversos anys.

Cal recordar que l’entitat va executar aquestes infraestructures anys arrere. En concret, el moll transversal interior en 1955, el moll de la Ceràmica en 1999 i el del Centenari en 2005. La seua construcció es va dur a terme dissenyant-los com a molls polivalents i seguint les bases de càlcul que establia la normativa vigent del moment. No obstant això, amb el pas dels anys, s’ha generat la necessitat de suportar càrregues més elevades, bé per l’altura i les propietats físiques dels materials apilats o bé per la pròpia activitat de càrrega i descàrrega als molls.

Els treballs geotècnics suposen l’execució de sondejos terrestres, presa de mostres i assajos tant in-situ com en laboratori. Amb tota aqueixa informació es redactarà una memòria en la qual es determinaran els paràmetres geotècnics necessaris per a avaluar el comportament i estabilitat de les estructures existents enfront de noves càrregues.

L’estudi geotècnic per a l’informe ha de determinar amb tot detall les característiques del terreny, del trasdossat i de l’esplanada en general, de manera que permeta l’avaluació completa d’estabilitat tant dels caixons del moll com de les esplanades davant d’un increment de càrregues.

Així, s’estima la realització de once sondejos terrestres i once assajos de penetració dinámica.

Els treballs no afectaran la normal explotació i activitat dels molls, atés que se supeditaran a la disponibilitat dels terrenys i es realitzaran els assajos de camp quan les esplanades estiguen lliures d’apilaments.

Aquest estudi forma part del pla de manteniment preventiu impulsat pel port de Castelló per a garantir la seguretat de les seues instal·lacions i evitar un sobrecost de reparació motivat per actuacions tardanes.

 

 

 

 

 

Vull rebre les notes de premsa