Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló elabora un mapa estratègic de sorolls

22 November 2022

22-11-2022. L’Autoritat Portuària de Castelló ha elaborat un Mapa Estratègic de Soroll (MER) que té com a objectiu disposar d’un diagnòstic sobre la contaminació acústica procedent del port.

Els mesuraments es van iniciar al febrer d’enguany i els resultats revelen que es compleix amb els objectius de qualitat acústica establerts en la normativa i directrius vigents.

El mapa de soroll estratègic del port de Castelló ha permès avaluar la contaminació acústica en el seu entorn, realitzar un seguiment de l’evolució del soroll, valorar la seva afecció i adoptar plans d’acció amb mesures correctores adequades per a reduir l’impacte sonor en el cas que hagués estat necessàries

L’avaluació global dels nivells de soroll en el port de Castelló i el seu entorn s’ha dut a terme mitjançant l’estudi de les diferents fonts de soroll, com ara trànsit viari, entrada i sortida de vehicles, i maquinada empleada en les instal·lacions portuàries com a grues, cintes, tremuges o pales.

Posteriorment s’ha procedit al mesurament en cinquanta punts repartits per tot el recinte portuari en diferents franges horàries, aplicant-se finalment un programari acústic recomanat per la directiva per a predir la distribució dels nivells generats per les fonts en les seves àrees d’influència.

Cal recordar que el compliment dels requisits de contaminació acústica i l’elaboració d’un mapa de soroll és un dels requeriments de la norma internacional ISO 14001.

L’objectiu ara de l’Autoritat Portuària de Castelló és realitzar nous mostrejos i mesuraments en el cas que canviïn les circumstàncies actuals, com pogués ser la instal·lació de noves indústries.

El president d’aquest organisme, Rafa Simó, ha insistit en la importància de ser “el millor aliat del nostre entorn i és per això que era objectiu prioritari per a nosaltres conèixer la petjada acústica de l’activitat portuària amb la finalitat d’identificar els nivells de soroll, valorar la seva afecció i planificar l’activitat i els futurs desenvolupaments del port de Castelló”.

Rafa Simó ha destacat la contribució del port de Castelló amb aquest Mapa Estratègic de Sorolls (MER) als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en concret, al ODS 11, `Ciutats i comunitats sostenibles´, atès que el Mapa de Sorolls és una ferma aposta per vetllar per la qualitat de vida de l’entorn en el qual s’assenteixi PortCastelló

 

 

 

 

Vull rebre les notes de premsa