Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló compleix amb els estàndards de qualitat de l´aire en el primer semestre de l´any

11 August 2022

11-08-2022. PortCastelló disposa d’una xarxa de cinc estacions fixes de control de la contaminació atmosfèrica que compten amb mesuradors en continu de partícules en suspensió PM10 i PM2,5 i sensors meteorològics en el perímetre del recinte portuari, totalment integrada en la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica (RVVCCA) i accessibles des de la seua pàgina web per a tota la ciutadania.

Durant el primer semestre de l’any 2022, cap dels valors mitjans de partícules PM10 registrats en cadascuna de les estacions supera el valor de 40 µg/m³, valor límit anual que estableix el Reial decret 102/2011 relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. Tampoc se supera el valor límit de 35 µg/m³ pactat en l’acord amb la Generalitat Valenciana. D’altra banda, és compromís de l’Autoritat Portuària no superar en 30 ocasions el valor límit diari de 50 μg/m³, sent aquest nombre de superacions més restrictiu que el fixat per la normativa vigent. També s’ha complit amb aqueix estàndard ja que s’han registrat solament 6 superacions del valor límit diari atribuïbles a l’activitat portuària.

Cal recordar que l’Autoritat Portuària de Castelló va ser pionera a nivell estatal en la signatura del Conveni subscrit amb la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició, pel qual es formalitza l’acord voluntari per a la millora de la qualitat de l’aire, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera per a aconseguir nivells de qualitat de l’aire més baixos que els assenyalats en la normativa vigent. En aqueix context, es treballa en la constant millora d’aquestes dades amb reunions de seguiment del conveni, ampliació del nombre de pantalles atrapa-pols, instal·lació de renta rodes, seguiment diari de les operatives o formació específica destinada a membres de la policia portuària i de la comunitat portuària.

El president de PortCastelló, Rafa Simó, ha declarat que “les dades objectives de qualitat de l’aire, a més de mostrar el compliment amb la normativa i amb els nostres compromisos amb la Generalitat, suposen un recolzament al treball que es realitza des de l’Autoritat Portuària de Castelló però som conscients que continua havent-hi marge de millora i continuarem invertint i treballant perquè aqueixes dades siguen cada vegada millors”. Reforçant així el ferm compromís de protecció del medi ambient.

 

Pot accedir a les estacions a través del següent enllaç de la web:

Control en la emisión de partículas

 

Vull rebre les notes de premsa