Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló comptabilitza 3,6 milions de tones en l´acumulat de l´any

9 March 2022

09-03-2022. PortCastelló tanca el mes de febrer creixent un 16% respecte a 2021 i comptabilitza 3.624.420 tones de trànsit de mercaderies en l’acumulat de l’any. Aquest creixement és degut als granels sòlids, un trànsit que augmenta un 55% en els dos primers mesos de 2022 i suma 1.861.461 tones. El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó, valora aquestes dades amb cautela i considera que aquests creixements poden estar vinculats a la crisi deslligada per la invasió russa d’Ucraïna.

En concret, el mes de febrer es tanca amb un trànsit total d’1.406.170 tones, sent el trànsit de granel sòlid el que registra augments, un 47,3% respecte de febrer de 2021, i suma 772.890 tones. El granel líquid descendeix un 4,4% i comptabilitza 681.730 tones. També descendeix el trànsit de mercaderia general, un 47%, i suma 89.592 tones.

Amb aquestes dades, la participació per tipus de mercaderia en PortCastelló és d’un 51,4% el granel sòlid, un 42,8% el granel líquid i un 5,9% la mercaderia general. Les mercaderies més rellevants que es mouen en el recinte portuari castellonenc són, per aquest ordre, el feldespat, petroli cru, argiles, fuel, gasolines i caolí.

Fins al mes de febrer, data de tancament de les estadístiques, els països amb major relació comercial del port de Castelló són Turquia, Ucraïna, Rússia, el Canadà, Holanda i el Brasil.

Rafa Simó s’ha referit a la incertesa pel conflicte rus, atés que el port de Castelló va moure l’any passat 3 milions de tones amb Ucraïna, la qual cosa suposa un 14% del trànsit del port. Ucraïna ocupa la tercera posició en PortCastelló en la classificació de països en volum de tones, i el 95,5% del trànsit amb aquesta zona es refereix a la importació d’argiles.

A més, Rússia ocupa el sisé lloc en importància per al port de Castelló i suposa el 5,6% del total del trànsit de PortCastelló. Les principals mercaderies amb aquest país són energètiques (petroli i fuel).

 

“La incertesa en aquests moments és total i el conflicte bèl·lic afectarà el volum de mercaderies”, ha assenyalat el president de l’Autoritat Portuària de Castelló.

Vull rebre les notes de premsa