Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló tanca 2021 amb solidesa econòmica per a afrontar inversions de futur

28 June 2022

2

28-06-2022. El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha aprovat per unanimitat els comptes anuals de 2021 que recullen unes xifres que reflecteixen la seua solidesa econòmica per a afrontar inversions productives que augmentaran la seua competitivitat.

Així, els ingressos van ascendir a 30,2 milions, un 4,83% més que en 2020, símptoma de recuperació després de la pandèmia COVID-19. Les despeses d’explotació creixen un 0,94%, aconseguint els 19,9 milions, per la qual cosa el resultat d’explotació en 2021 ha sigut de 10,3 milions d’euros enfront dels 9,08 milions d’euros del 2020, la qual cosa suposa un increment del 13,26%, gràcies a la bona gestió i a l’optimització dels recursos econòmics.

Tenint en compte les càrregues financeres, s’obté resultat de l’exercici abans d’impostos de 9,6 milions d’euros enfront dels 6,8 milions d’euros aconseguits en 2020, és a dir, un increment de 4,12%.

PortCastelló tanca 2021 amb bons indicadors de solidesa financera: el EBITDA ascendeix a 17,7 milions, el Cash-flow a 15,1 milions d’euros. En 2021 el Fons de Maniobra aconsegueix els 65 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 8,1%

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó, ha destacat que el port de Castelló manté el nivell de rendibilitat que exigeix el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) per a continuar aplicant bonificacions i reducció de taxes amb l’objectiu de ser un port atractiu per als seus clients i atraure nous trànsits.

D’altra banda, s’ha referit a la millora dels serveis gràcies a l’optimització de les contractacions escomesa durant 2021, i que ha permés contindre la despesa.

El Consell també s’han aprovat les normes del Consell de Navegació i Port de l’Autoritat Portuària de Castelló, així com la seua composició. Es tracta d’un òrgan d’assistència i informació de la Capitania Marítima i del president en el qual poden estar representades aquelles persones físiques o jurídiques que el sol·liciten amb l’objectiu del bon funcionament del port i del comerç marítim.

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó, ha informat de les dades de trànsit de mercaderies en el port, que reflecteixen un increment del 16,7% en el que va d’any. Així, PortCastelló comptabilitza un total de 9,2 milions de tones fins a maig, impulsat pels granels sòlids. Només durant el mes de maig, el port ha crescut un 26,8% en trànsit total de mercaderies respecte del mateix mes de l’any anterior.

 

Altres acords del Consell:

  • Posada a la disposició dels serveis d’inspecció SOIVRE de la Dirección Provincial de Comercio de Castelló una superfície de 124 metres situada en la tercera planta d’un edifici en el moll transversal exterior, amb la finalitat d’afavorir l’eficaç desenvolupament de la seua activitat.
  • Aprovació de l’actualització del Pla d’Autoprotecció del port de Castelló.
  • Atorgament de concessió administrativa per a l’ocupació d’unes oficines situades en l’edifici Morú que servisquen de suport a la Confederació Empresarial Valenciana-Castell
  • Atorgament de concessió administrativa a Terminal Marítima del Grau per a l’ocupació d’un magatzem en la zona nord per al magatzematge i guarda d’útils per als treballs de l’estiba.
  • Canvi de titularitat de la concessió atorgada a Juan Serrano González per a l’ocupació d’un despatx al costat de l’antic edifique de l’Autoritat Portuària a favor de Juan Serrano González, S.L.O.
  • Adjudicació del concurs per a l’ocupació i explotació comercial d’una terrassa bar lounge en la Plaça de la Mar al local número 16.
Vull rebre les notes de premsa