Comunicació

Notes de prensa

L’Autoritat Portuària de Castelló millora l’autoprotecció de la seua policia portuària

2 August 2022

L’Autoritat Portuària de Castelló dota a la plantilla de policia portuària de jupetins de protecció balística, anticort i punxonament, amb l’objectiu de millorar la seua seguretat i que puga desenvolupar les seues tasques en òptimes condicions d’autoprotecció. En un moment en el qual el port de Castelló, en la seua zona pública oberta a la ciutadania, està impulsant un gran nombre d’esdeveniments culturals, musicals i festius, resulta convenient dotar de millors equips al servei de Policia Portuària del Port de Castelló que, dins de les seues funcions, col·labora en l’organització i vela pel bon funcionament d’aquests esdeveniments, mantenint contacte directe amb la ciutadania que acudeix a PortCastelló a gaudir dels esdeveniments.

Els jupetins de protecció adquirits reuneixen les certificacions més exigents de protecció tant a nivell espanyol com d’àmbit internacional i les exigències d’alta visibilitat i identificació que la Policia Portuària requereix en la feina de casa assignades. Per tant, ve a complementar el material de seguretat i emergències renovat durant el primer semestre d’enguany, entre els quals es troben, a més, 2 nous vehicles de policia amb retolació seguint el patró europeu Battenberg i dotats de material policial i d’emergències com els DESA, Desfibril·lador Extern Semiautomàtic, en l’ús del qual està formada tota la plantilla.

En paraules del president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó, “aquesta inversió que ascendeix a 13.500€ suposa un compromís social i corporatiu de l’Autoritat Portuària de Castelló, de contribuir a facilitar la labor de la Policia Portuària i incrementar la seua presència i eficiència, reconeixent la important tasca que exerceixen aquestes persones en el funcionament diari de control, protecció i seguretat del Port de Castelló.”

La Policia Portuària és un cos especial administratiu dependent de les Autoritats Portuàries que conformen el sistema portuari de l’Estat. Tenen la consideració legal d’Agents de l’Autoritat de l’Administració Portuària segons la Llei de Ports de l’Estat i la Marina Mercant, posseint comesos en control de l’operativa portuària, protecció portuària, medi ambient, gestió d’emergències-protecció civil i policia administrativa, entre altres.

Vull rebre les notes de premsa