Comunicació

Notes de prensa

L’Autoritat Portuària de Castelló continua donant suport a la innovació en la segona convocatòria Ports 4.0

3 August 2022

L’Autoritat Portuària de Castelló ha sigut una de les beneficiàries de la segona convocatòria Ports 4.0. en la modalitat Programa IDEA, on es financen idees innovadores que permeten aconseguir un producte, servei o procés innovador que es troba en una fase incipient de desenvolupament tecnològic i el resultat del qual ha de ser una prova de concepte aplicable a un o més agents de la comunitat logístic-portuària. Aquest programa concedeix una quantitat de quinze mil euros i la possibilitat d’accedir als serveis d’incubació de la idea establits en les seus territorials de la incubadora-acceleradora associada al Fons.

La idea seleccionada ha sigut Container Over Board System (COBS) que té com a principal objectiu implantar un sistema destinat a l’alerta, localització, traçabilitat i millora de la flotabilitat dels contenidors marítims que cauen a la mar durant el seu transport i permetre el seu rescat. A més del compromís facilitador de PortCastelló, la idea compta amb el suport de l’empresa NAVLANDIS, així com els certificats de suport de Bergé, de les Autoritats Portuàries de València i Cartagena, de AIMPLAS, de INEGI, de CEEI Castelló i d’ADL.

“Ports 4.0 s’ha convertit en només dues convocatòries en el major model d’innovació oberta per al sector logístic-portuari de tot l’estat i des de PortCastelló continuarem utilitzant aquesta eina per a atraure talent i innovació al nostre port i així guanyar en competitivitat”, explica el president de l’Autoritat Portuària, Rafa Simó.

En relació amb les altres modalitats de PORTS 4.0 d’aquesta segona convocatòria, el Programa PRE-COMERCIAL es troba en fase de presentació de candidatures i el Programa PROJECTES COMERCIALS, en fase de valoració per la Comissió Tècnica. En aquest últim, l’Autoritat Portuària de Castelló és facilitadora dels projectes DIGIPORTS, PORTBAC i SAFETHREE, i ha mostrat carta de suport al projecte AGATA ASP+. Cal recordar que aquesta segona convocatòria llançada per l’Organismo Público de Puertos del Estado compta amb una dotació que ascendeix a 750.000€ per a idees i 6 milions d’euros per a projectes comercials.

Ports 4.0 és el model d’innovació oberta corporativa adoptat per Puertos del Estado t i les Autoritats Portuàries Espanyoles per a atraure, secundar i facilitar l’aplicació del talent i emprenedoria al sector logístic- portuari espanyol públic i privat en el context de la 4a revolució industrial.

L’objectiu principal del Fons és promoure i incorporar activament la innovació disruptiva o incremental com a element de competitivitat, d’eficiència, sostenibilitat, seguretat i protecció en el sector logístic- portuari espanyol, tant públic com privat per a facilitar la seua transició cap a l’economia 4.0.

Vull rebre les notes de premsa