Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló incrementa els mitjans de la Policia Portuària per a fer front a emergències

26 January 2022

Policía portuaria26-01-2022. La totalitat de vehicles patrulla de la Policia Portuària de l’Autoritat Portuària de Castelló ha renovat i incrementat els seus mitjans per a fer front a les diferents emergències que puguen materialitzar-se dins del port de Castelló. Es tracta de cércols salvavides, balises de senyalització lluminoses, llanternes alta eficàcia, farmaciola de primers auxilis, material d’extinció d’incendis (extintors i mantes ignífugues), màscares de rescat en ambients químics i equips DESA (desfibril·lador semiautomàtic).

Aquestes noves dotacions se sumen als cursos de formació relacionats amb la utilització d’elements d’autoprotecció i defensa (DESA) i en l’àmbit de la protecció portuària, medi ambient i emergències.

A més, el departament d’operacions portuàries, amb la seua Unitat de Seguretat Operativa, ha incorporat tauletes per a la realització de les seues gestions de manera segura, garantint la traçabilitat, integritat i disponibilitat de les dades. Gràcies a elles, els efectius que formen la Policia Portuària han millorat l’efectivitat i proximitat en la seua prestació de servei al ciutadà, als operadors i, en general a la comunitat portuària del port de Castelló. Aquesta acció forma part de les actuacions que duu a terme PortCastelló encaminades a la transformació digital.

La Policia Portuària és un cos especial administratiu dependent de les Autoritats Portuàries que conformen el sistema portuari de l’Estat. Tenen la consideració legal d’Agents de l’Autoritat de l’Administració Portuària segons la Llei de Ports de l’Estat i la Marina Mercant i tenen funcions relacionades amb la protecció portuària, medi ambient, gestió d’emergències-protecció civil i policia administrativa, entre altres.

Aquestes actuacions de formació i millora de l’equipament responen a l’objectiu de l’Autoritat Portuària de Castelló de continuar millorant la seguretat i control en les seues instal·lacions i usuaris mitjançant la modernització i innovació dels recursos materials disponibles.

 

Vull rebre les notes de premsa