Comunicació

Notes de prensa

Rafa Simó: “La connexió ferroviària interna de PortCastelló generarà activitat econòmica”

7 May 2021

Faro de las Islas Columbretes

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó, ha informat hui el Consell d’Administració de l’autorització del govern d’Espanya per a escometre la connectivitat ferroviària interna del port de Castelló amb una inversió de 18,5 milions d’euros. Una infraestructura productiva que “generarà activitat econòmica i ocupació en el nostre entorn i estarà al servei del nostre teixit productiu”, ha ressaltat Rafa Simó.

Aquestes actuacions comprenen d’una banda la xarxa ferroviària en la dàrsena sud i zona d’apilament per 6,1 milions. I per un altre, les obres del pont ferroviari i connexió ferroviària nord per valor de 12,5 milions d’euros, dels quals un 20% estan subvencionats amb fons europeus. Amb això PortCastelló es converteix en el sisé port del sistema portuari a aconseguir aquest tipus d’ajudes de la UE, que només concedeix a actuacions que considera essencials per a la xarxa transnacional.

Els treballs d’execució es veuran compassats amb els projectes d’accessos ferroviaris pel sud i l’estació intermodal i que situaran al port de Castelló entre els millor connectats del sistema portuari espanyol. El president ha assenyalat que aquestes actuacions suposaran un estalvi de costos logístics per a les empreses castellonenques i donaran resposta als sectors productius de la província”.

D’altra banda, el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha aprovat el conveni entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana i l’Autoritat Portuària de Castelló per a la cessió d’ús de l’edifici del far de les els Columbrets perquè puga ser emprat com a base per al desenvolupament d’activitats científiques i de seguiment de l’espai marítim-terrestre de les illes i de divulgació de les reserves marines.

El conveni es va subscriure en 2006 i ara es renova atés que “els treballs i actuacions que es duen a terme revisten una especial importància i és necessari que es prolonguen en el temps”, ha explicat Rafa Simó.

 

Altres acords aconseguits

. Concessió administrativa a Serveis Portuaris GarbaPort S.L. per a l’ocupació d’una superfície en la zona de servei del port.

. Modificació substancial per pròrroga del termini de la concessió administrativa per a l’ocupació d’una parcel·la de 6.600 metres quadrats a Noatum Terminal Castelló S.A. en la nova esplanada de la zona del port.

. Canvi de titularitat de la concessió administrativa atorgada a David Zamora de Francisco per a l’ocupació i explotació del local 6 situat en la zona lúdica Plaza de la Mar de la zona de servei del port, a favor del Suquet de la Plaça de la Mar S.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vull rebre les notes de premsa