Comunicació

Notes de prensa

Puertos del Estado aprova tres projectes de Castelló per al programa Ports 4.0

9 December 2021

El Comité per a la Distribució del Fons de Compensació interportuari de Ports de l’Estat ha aprovat tres projectes de Castelló d’un total de 19 aprovats en tot el sistema portuari per a la fase de projectes pre-comercials del programa Ports 4.0

L’Autoritat Portuària de Castelló és organisme facilitador en dos d’ells.

Es tracta del projecte Machsense, presentat per BECSA Simetria, per al desenvolupament d’un sistema d’intel·ligència artificial i sensórica low cost per al control i reducció dels impactes per les emissions de partícules difuses en entorns portuaris. Aquestes tecnologies ofereixen solucions d’alt valor afegit que permetran a l’Autoritat Portuària de Castelló i a les empreses del sector portuari millorar la seua competitivitat econòmica alhora que milloraran els seus paràmetres d’ecoeficiència i sostenibilitat, línies estratègiques de PortCastelló.

A més de PortCastelló, estan com a facilitadors del projecte la Autoridad Portuaria de Bilbao, BP i UBE.

L’altre projecte és “VIPE: seguiment de la vulnerabilitat de la infraestructura portuària des de l’espai”, presentat per Detektia i Deep Insight, totes dues spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid, per a millorar els nivells de servei del port i les seues concessions mitjançant la provisió d’eines d’alt valor tecnològic que donen suport a la presa de decisions en la gestió i explotació portuària en els àmbits de fiabilitat de la infraestructura, conservació i manteniment, disseny i execució d’obres marítimes i terrestres, entre altres aspectes. La solució plantejada integra 3 tecnologies clau: radar satel·litari, intel·ligència artificial i plataformes de gestió de la dada.

A més de PortCastelló, estan com a facilitadors les autoritats portuàries de Huelva i Bahía de Algeciras.

D’altra banda, PortCastelló ha mostrat carta de suport al projecte S-Sirena, presentat per Singlar Innovació i Nunsys S.L., l’objectiu de la qual és l’evolució i demostració en un entorn real d’una plataforma de detecció i gestió d’amenaces de seguretat lògica i comportaments anòmals, amb l’objectiu de posicionar als ports com a referents en l’àrea de protecció i ciberseguretat especialitzada en entorns Smart Ports mitjançant l’ús de noves tecnologies.

La inversió total dels 3 projectes serà d’1.240.000€, sent la subvenció total que rebran de 936.355€.

El president de PortCastelló, Rafa Simó, ha assenyalat que “3 dels 19 projectes precomercials aprovats per Puertos del Estado tinguen arrelament en PortCastelló diu molt del treball que realitza el teixit innovador del nostre entorn i de les aliances obertes per l’Autoritat Portuària”. Ha recordat que són projectes “que serviran per a millorar en aspectes ambientals, seguretat, gestió i explotació portuària”.

Cal recordar que Ports 4.0 és una iniciativa de l’Organismo Público Puertos del Estado que té com a objectiu incentivar la creació o consolidació d’un teixit d’empreses emergents, spin-off o noves línies de negoci en l’àmbit tecnològic. Aquest fons de capital ha llançat la seua segona convocatòria per a atraure, secundar i facilitar l’aplicació del talent i emprenedoria al sector logístic-portuari espanyol públic i privat en el context de la 4a revolució industrial. L’Autoritat Portuària de Castelló anima a les empreses de l’entorn a participar en la convocatòria.

Vull rebre les notes de premsa