Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló, port sostenible

5 October 2021

La sostenibilitat marca el full de ruta de PortCastelló i un gran reflex d’això serà el nou Pla Estratègic 2021-2024 on s’aposta per una filosofia de creixement sostenible i blau. Amb línies estratègiques que inclouran la transició blava per a connectar-nos al món a través de l’impuls en la inversió privada i la innovació i transformació tecnològica del sector.

La tecnologia juga un paper fonamental com a catalitzador de les transformacions necessàries per a una aposta ferma per la digitalització, descarbonització i resiliència com a palanca de recuperació. Durant l’any 2020 i la situació derivada del COVID-19 s’ha posat en relleu la seua importància per a l’estabilitat econòmica i l’Autoritat Portuària de Castelló té una aposta ferma a continuar treballant per un port del futur, un port eficient, segur, sostenible i centrat en les persones i l’entorn per a la presa de decisions.

ACCIONS

L’Autoritat Portuària de Castelló continua implementat diferents accions per a impulsar la sostenibilitat en l’organització i també entre els diferents agents del port, exemple d’això són:

Incentivem aspectes de sostenibilitat en tots els plecs, tant de noves concessions, com de serveis, subministraments o obres, amb clàusules específiques.
Tenim Convenis Ambientals signats amb concessionaris incentivant amb un 15% o 20% de la seua taxa d’activitat, si compleixen amb unes certes especificacions en matèria ambiental, a més d’obligar al fet que, com a mínim, el 30% d’aquesta subvenció ho reinvertisquen en temes ambientals l’any següent. L’any 2020, per exemple, aquestes subvencions van ser de més de 500.000€ entre tots els concessionaris acollits a aquests convenis amb inversions superiors a les 8M€.
Hem integrat els 5 captadors de partícules que tenim distribuïts pel perímetre del recinte portuari en la Xarxa de Vigilància de Qualitat Ambiental de la GVA, amb mesuraments en continu i les dades del qual poden ser consultats en línia en qualsevol moment.
A més d’això, s’ha signat un Conveni entre la APC i GVA en el qual s’han consensuat limites de PM10 i PM2,5 inferiors al que exigeix la legislació actual.
Com a complement a aquest Conveni, el nostre Consell d’Administració va aprovar un Codi de Bones Pràctiques Ambientals perquè tots els usuaris que manipulen mercaderies en el Port de Castelló puguen acollir-se a aquest, amb l’objectiu principal de contribuir a la millora de la qualitat de l’aire dels nostres ciutadans més pròxims.
S’han instal·lat també pantalles atrapapolvo en aquells molls on es manipula granel sòlid per a evitar una possible contaminació a la població.
Hem reduït la nostra petjada de carboni durant 3 anys consecutius, i per això acabem de rebre el segell REDUÏSC.
S’ha incrementat el nombre de magatzems tancats en el port per a aquelles mercaderies més pulverulentes, com per exemple, les noves terminals de TMG i Noatum que construiran en breu en el Moll de la Ceràmica, moll en el qual s’opera la gran part de matèria primera destinada al sector ceràmic, com són les argiles i feldespats.
Hem fet estudis per a la implementació d’energies renovables alternatives com pot ser l’energia fotovoltaica per a autoconsum, o l’electrificació de molls per a evitar que els vaixells atracats tinguen els motors encesos, i així contribuir a reduir la nostra petjada de carboni, a més de la reducció de contaminació acústica.
PortCastelló aposta pels Objectius de Desenvolupament Sostenible com a motor de canvi cap a un port amb futur, un port sostenible. Aposta per un compromís de creixement que cobrisca les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les futures generacions. I per a això, és imprescindible continuar treballant de la mà amb la nostra comunitat portuària per a la generació de noves sinergies i oportunitats de canvi i millora.

En PortCastelló hem apostat en el nostre nou Pla Estratègic per l’estratègia de CREIXEMENT BLAU, identificant diferents projectes estratègics, com:

Integrar a PortCastelló en la Xarxa de Ports Blaus, és a dir, concebre al Port com un hub del desenvolupament sostenible en activitats vinculades amb l’economia blava.
Creació d’una estructura de comunicació i treball amb l’ecosistema portuari per a la determinació de desafiaments/reptes i cerca de solucions innovadores de manera conjunta.
Projectes relacionats amb l’energia blava, o amb nous sectors com la construcció i reparació de vaixells.
Alineació amb els ODS.
La sostenibilitat, en definitiva, és una oportunitat que ens permet optimitzar/minimitzar els nostres riscos i gestionar el port de manera integral des de la triple perspectiva ambiental, econòmica i social.

Vull rebre les notes de premsa