Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló ha ajudat a la sostenibilitat del sector portuari castellonenc en 11 milions

17 February 2021

PortCastelló tanca 2020 amb un resultat abans d’impostos de 6,7 milions, la qual cosa suposa una disminució del 32% respecte a l’any anterior. “No obstant això, és un bon resultat donades les circumstàncies, com ho testifique el fet que el sistema portuari tancarà amb una disminució del 82% en el resultat de l’exercici”. Així ho ha assenyalat el president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó, en roda de premsa, acompanyat de la directora Ana Ulloa i la cap del Departament Econòmic Financer, Maritina Vidal.

Respecte als ingressos, PortCastelló va registrar 28,8 milions (un 11,7% menys que en 2019). Això es deu a la pèrdua de trànsit a causa de la pandèmia, que suposa ingressar menys taxes, i la reducció de taxes portuàries a l’empara del Reial Decret Llei 26/2020 per a ajudar les empreses portuàries a superar la crisi, contribuint així a mantindre el teixit logístic i l’ocupació.

En aquest sentit, aquesta ajuda de l’Autoritat Portuària de Castelló pot quantificar-se en 11 milions entre bonificacions a la taxa per ocupació, ajornament de la taxa d’activitat, avançament del pagament a proveïdors i ajornament de cobraments a concessionaris.

“La fortalesa financera de PortCastelló li ha permés continuar amb beneficis malgrat l’impacte en els seus comptes d’aquestes mesures”, ha indicat Rafa Simó.

Les despeses d’explotació creixen només un 0,29%, aconseguint els 19,7 milions, a pesar que l’Autoritat Portuària ha hagut de fer front al cost de mesures per a pal·liar els efectes de la COVID-19.

El resultat financer ascendeix a -2,3 milions mentre que en 2019 va superar els tres milions en negatiu. Per tant, el resultat millora un 22,8% gràcies a la reestructuració del deute escomés, que va permetre rebaixar el tipus d’interés dels préstecs i allargar el període d’amortització. Això ha suposat un estalvi en cost financer de quasi 700.000 euros.

PortCastelló tanca 2020 amb bons indicadors de solidesa financera: el EBITDA ascendeix a 16,3 milions, el Cash-flow a 14,2 milions i el fons de maniobra a 60,1 milions, “la qual cosa permetrà afrontar amb garantia l’ambiciós pla d’inversions productives compromés per als pròxims anys, que tindrà un efecte tractor sobre l’economia castellonenca i millorarà la competitivitat de PortCastelló”.

D’altra banda, l’Autoritat Portuària de Castelló afronta un 2021 amb una rebaixa de taxes, augment dels serveis i un esforç inversor que es fixa en 18,5 milions per a ser un port competitiu i atractiu. Les previsions són créixer un 6% respecte a 2020 i tancar amb 19.600.000 tones de mercaderies. En aqueix sentit, les grans fites inversores en 2021 seran:

  • Licitació de les connexions ferroviàries internes, la inversió global de les quals és de 20 milions d’euros.
  • Licitació de la millora del moll transversal exterior, la inversió global del qual és de 8,7 milions.
  • Redacció del projecte constructiu de l’estació intermodal, la inversió global de la qual és de 20 milions.
  • Licitació de la xarxa contra incendis de la dàrsena nord, la inversió global del qual és de 2 milions.
  • Execució del clos de la zona de servei i millora de controls d’accessos, per valor global de 1,2 milions.
  • Conclusió del nou atracament per a granels líquids, amb 2 milions enguany i per valor global de 4 milions d’euros.
  • Disminució de les taxes portuàries, dels coeficients correctors i la taxa d’ocupació de les terminals d’un 10% per al contenidor i un 9% en la mercaderia, entre altres.
  • Millora dels serveis i pla de manteniment, amb una inversió de 200.000 euros enguany.
  • Increment de la partida de sous i salaris, i la millora de la productivitat de l’Autoritat Portuària amb la convocatòria d’11 ofertes d’ocupació pública.

L’Autoritat Portuària de Castelló ha fet balanç també del trànsit total en 2020. El port de Castelló va tancar movent 18.541.498 tones de mercaderies, la qual cosa suposa un descens del 10,5% respecte a l’any anterior. Aquest descens s’ajusta a les previsions de tancament de l’Autoritat Portuària derivades de la pandèmia. PortCastelló escala posicions en trànsit de granel sòlid, posicionant-se com el segon port, i es manté com el nové en trànsit de mercaderies d’entre els 46 ports que conformen el sistema portuari espanyol, que també pateix els efectes de la COVID en retrocedir un 8,6%.

Els principals trànsits que mantenen el dinamisme del port de Castelló són el petroquímic i el ceràmic.

 

Vull rebre les notes de premsa