Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló aposta per la transformació digital i l’eficiència energètica per al Pla de Recuperació europeu

10 March 2021

PortCastelló

El port de Castelló presenta cinc manifestacions d’interés als fons europeus de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern central per un import de 6,5 milions.

Així ho ha informat hui al Consell d’Administració el president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó. Es tracta de cinc iniciatives estratègiques que promou PortCastelló perquè opten a ser finançats amb càrrec als 140.000 milions d’euros de fons europeus previstos en el Pla.

Els projectes estan relacionats amb la innovació, la digitalització i ciberseguretat, eficiència energètica i la biodiversitat i s’ajusten a les condicions establides en el pla, que fixa nou polítiques tractores per a incidir directament en aquells sectors productius amb major capacitat de transformació del teixit econòmic i social i que contribuïsquen a la reactivació econòmic del país.

En concret, es tracta del projecte Castelló PortLab, que es desenvoluparà al costat de CEEI, Espaitec, UJI i Xarxatec, que compta amb un pressupost de 245.000 euros. L’objectiu és connectar les empreses portuàries amb les empreses d’innovació a través d’un campus d’innovació al servei de la comunitat portuària.
Un altre projecte, en col·laboració amb Iberdrola i amb un pressupost de 1,2 milions d’euros, té com a objectiu l’electrificació i la generació in situ d’hidrogen verd, substituint el combustible fòssil utilitzat habitualment pels vaixells atracats en els molls.

A ells s’afigen el projecte d’Oficina Documental Digital, per valor de 515.000 euros; la implantació d’un nou model d’explotació més eficient, innovador i orientat a gestionar de manera segura les operacions i serveis portuaris, per valor de 3,1 milions d’euros, i el canvi a led de tot l’enllumenat públic del port, amb un pressupost de 1,3 milions.

Además, el puerto colabora con otros dos proyectos. Por un lado, uno relacionado con la Integración y dinamización de energía eólica y minieólica en polígonos industriales y puertos, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía, con un presupuesto de 65 millones. Y otro basado en la incorporación de tecnología OPS (Onshsore Power Suplly) promovido por Iberdrola con un presupuesto de 10,6 millones encaminado a la  descarbonización de los puertos.

A més, el port col·labora amb altres dos projectes. D’una banda, un relacionat amb la Integració i dinamització d’energia eòlica i minieòlica en polígons industrials i ports, impulsat per l’Associació Valenciana d’Empreses del Sector de l’Energia, amb un pressupost de 65 milions. I un altre basat en la incorporació de tecnologia OPS (Onshsore Power Suply) promogut per Iberdrola amb un pressupost de 10,6 milions encaminat a la descarbonització dels ports.

 

Acords aprovats pel Consell:

 

– Modificació substancial de la concessió administrativa a Terminal Marítima del Grau per canvi d’objecte i per ampliació d’una superfície de 3.000 metres quadrats de la concessió per a l’ocupació d’una superfície en la zona de servei del port de Castelló parell l’activitat de reparació de contenidors, mercaderia general i emmagatzematge de granel sòlid.

– Modificació substancial per pròrroga del termini de la concessió administrativa a Colorobbia Espanya per a l’ocupació d’una parcel·la de 6.600 metres quadrats en la nova esplanada de la zona de servei del port de Castelló.

– Aprovació de la reducció dels trànsits mínims exigits per a l’any 2020 a Frigorífics de Castelló, fixats en la concessió administrativa, a causa de la crisi del Covid-19.

– Aprovació dels plecs del concurs per a l’ocupació i explotació del local 8 tipus I situat en la zona lúdica Plaza de la Mar en règim de concessió administrativa.

– Aprovació de la modificació del Reglament de Distincions Honorífiques de l’Autoritat Portuària de Castelló.

 

 

 

 

 

 

Vull rebre les notes de premsa