Comunicació

Notes de prensa

La revisió del valor dels terrenys de PortCastelló suposarà un estalvi anual per als concessionaris de 743.089 euros

22 October 2021

Consejo de Administración APC

El consell d’administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha aprovat l’inici de la tramitació de la valoració de terrenys i làmina d’aigua del port de Castelló.

 

Els valors actualment vigents van ser aprovats per Ordre del Ministeri de Foment de 10 de desembre de 2007, data en la qual els valors de terrenys estaven en el seu moment més alt a Espanya. L’Autoritat Portuària de Castelló, conscient que aquests valors no es corresponen amb els actuals -atés que el mercat immobiliari ha anat a la baixa- i després de complir-se el seu termini legal de vigència, ha iniciat la tramitació de la revisió de valors que suposarà un descens mitjà del 12,3% en aquests. Com a conseqüència, amb les concessions vigents a 31 de desembre de 2020, l’Autoritat Portuària ingressarà 743.089,6€ menys per taxa d’ocupació, en passar dels 6.037.288,82 € als 5.294.194,40 €. Amb aquest estalvi per als concessionaris, el port de Castelló guanyarà competitivitat en fer-se més atractiu per a la sol·licitud de noves concessions.

 

Premis Faro

 

D’altra banda, el consell d’administració ha aprovat les propostes dels jurats dels premis Faro PortCastelló, que en la seua sisena edició tornarà a celebrar-se de manera presencial el mes vinent de novembre. Aquests premis té com a finalitat reforçar el sentit de pertinença a la Comunitat Portuària, contribuir al reconeixement públic d’iniciatives noves en diferents àmbits i reconéixer els mèrits al treball realitzat.

 

Els premiats en aquesta edició són:

 

Premi Faro Comunicació a la Subdirecció General de Publicacions i Patrimoni Cultural de la subdelegació de Defensa a Castelló per la seua aposta per organitzar al Grau de Castelló exposicions gratuïtes i d’interés social relacionades amb el món marítim.

 

Premi Faro Compromís Social a la campanya #SomUjicontraCOVID de la Universitat Jaume I, amb la qual va aconseguir recaptar 73.200 euros per a la posada en marxa de tres projectes socials contra els efectes de la pandèmia a la província.

 

Premi Faro Cultura per a l’Associació “Mar i Vent” sense ànim de lucre que contribueix a la conservació de les arrels i patrimoni cultural de la mar, la pesca i la mecànica naval amb l’objectiu de mostrar la tradició marinera de Castelló a través de la restauració de peces i la seua divulgació.

 

Premi Faro Protecció Mediambiental per a Bulk Cargo Logistics S.A., empresa situada en el port de Castelló que invertirà 2,5 milions d’euros en l’execució d’un projecte fotovoltaic d’autoconsum amb excedents, que comportarà la disminució d’emissions de CO₂.

 

Premi Faro de Seguretat Laboral per a Capitania Marítima de Castelló, per la seua labor en el control de la seguretat operacional dels vaixells i el seu excel·lent treball durant la crisi del vaixell Nazmiye Ana.

 

Premi Faro Iniciativa Empresarial per a l’empresa tecnològica Cuatroochenta amb seu a Castelló i especialitzada a desenvolupar i implantar solucions digitals cloud i ciberseguretat.

 

Premi Faro Trajectòria Empresarial per a l’empresa Zamora i fills pels seus 50 anys de trajectòria en el sector de l’hostaleria i la restauració que han aconseguint convertir-la en un referent al Grau, des que van desembarcar en 1980 amb el conegut com a “Menjador d’obrers”.

 

Premi Faro d’Innovació per a Integral Shipping per la seua aposta pel port de Castelló en desenvolupar diferents projectes eòlics des de la seua campa en la dàrsena nord del recinte portuari.

 

Premi Faro Igualtat per a Élite Cementos, companyia dedicada a la fabricació i comercialització de ciment situada en el port de Castelló, que compta amb un pla de RSC específic per als seus grups d’interés, així com un Codi Ètic i de Conducta que té com un dels seus principals eixos el principi d’igualtat.

 

Altres acords aconseguits:

 

–     Renúncia del patronat municipal de Turisme de Castelló del conveni subscrit entre l’Autoritat Portuària de Castelló per a l’ocupació d’unes oficines situades en l’antic edifici de l’Autoritat Portuària.

–     Concessió administrativa a Sistemas de Gestión Medioambiental, S.L. per a l’ocupació del despatx número 3 destinat a oficina administrativa per a suport de l’activitat de consultoria de gestió mediambiental situat en l’antic edifici de l’Autoritat Portuària.

–     Concessió administrativa per a l’ocupació d’una superfície en la zona de servei del port de Castelló a Intertek Ibérica Spain, S.L.U.

–     Concessió administrativa per a l’ocupació d’un despatx situat en l’antic edifici de l’Autoritat Portuària per a destinar-lo a oficina administrativa.

–     Concessió administrativa a Básculas Dársena Sur, U.T.E. per a l’ocupació d’una superfície en la dàrsena sud del port per a prestar el servei comercial de pesatge a través de la instal·lació de bàscules.

–     Autorització de novació d’hipoteca sobre els drets de la concessió administrativa atorgada a Emara Inversiones Empresariales S.L. (actualment centre esportiu Impala Sport Club) per a la construcció i explotació d’un complex d’oci i convencions en domini públic portuari.

Vull rebre les notes de premsa