Comunicació

Notes de prensa

L´Autoritat Portuària de Castelló rep el certificat EFR a l´empresa familiarment responsable

22 April 2021

Certificado EFR

L’Autoritat Portuària de Castelló ha rebut el certificat EFR a l’Empresa Familiarment Responsable, atorgat per Fundació Masfamilia. Aquest segell de qualitat reconeix les bones pràctiques en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar i la igualtat d’oportunitats. En concret, ha aconseguit una puntuació que li permet la seua classificació com a Empresa Compromesa.

L’Autoritat Portuària de Castelló és la primera entitat de la província de Castelló a obtindre aquest certificat.

L’Autoritat Portuària de Castelló ha anat implementat de manera gradual diverses mesures amb l’objectiu de contribuir a equilibrar la vida personal i professional del seu equip humà en àmbits com ara flexibilitat temporal i espacial, suport a la família, desenvolupament personal i professional. Aquestes iniciatives han sigut sotmeses a una auditoria per a confirmar que compleix amb la normativa en matèria de conciliació.

El president d’aquest organisme públic, Rafa Simó, ha assenyalat que aquest certificat visibilitza “el nostre compromís per ser una empresa saludable, contribuir al benestar de les persones que conformen la nostra organització i promoure una nova cultura sociolaboral present en el nostre Pla Estratègic”.

Les entitats que obtenen aquest certificat es comprometen a mantindre i millorar les mesures de conciliació existents, així com a implantes altres noves.

Entre les mesures implantades per l’Autoritat Portuària de Castelló destaquen el desenvolupament d’un protocol d’actuació enfront de l’assetjament laboral, d’un Codi de Conducta, la creació de la Comissió d’Igualtat i Conciliació, la flexibilitat horària associada a la formació, a cura de menors o majors i beneficis socials.La iniciativa EFR, liderada per Fundació Masfamilia, és un moviment internacional que té com a objectius avançar i donar respostes en matèria de responsabilitat i respecte a la conciliació de la vida familiar i laboral, al suport en la igualtat d’oportunitats i a la inclusió dels més desfavorits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vull rebre les notes de premsa