Comunicació

Notes de prensa

L’Autoritat Portuària de Castelló presenta el seu nou Pla Estratègic

15 March 2021

 

El document naix d’un procés participatiu amb els seus grups d’interés i marca la ruta a seguir per a consolidar a PortCastelló com a ferramenta al servei de la logística

L’Autoritat Portuària de Castelló ha presentat hui el seu Pla Estratègic amb horitzó 2024, coincidint amb els 119 anys de la promulgació de l’ordre per la qual es va crear la Junta d’Obres del Port de Castelló, que va impulsar definitivament la construcció d’aquesta infraestructura.

Un document que marca el full de ruta a seguir en els pròxims quatre anys i naix d’un procés participatiu i consensuat amb tots els grups d’interés del port de Castelló. Es tracta del quart pla estratègic en la història de PortCastelló i té com a fi consolidar al port com una ferramenta al servei de la logística.

Aquest pla estratègic està alineat amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, i encamina el futur del port de Castelló “mantenint les seues fortaleses, corregint les nostres febleses, fixant les certeses que ens servisquen per a afrontar les amenaces i explotar les oportunitats”, tal com ha explicat el president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó.

El #PE24 donarà resposta als sectors productius i clients del port de Castelló, consolidarà el seu paper de motor econòmic de l’entorn i generació de riquesa, i el situarà “com a espai al servei de la societat en la qual vivim i amb la qual convivim”, ha indicat. Per a això desplega 19 objectius integrats en cinc línies estratègiques per al futur de PortCastelló.

 

Aqueixes línies estratègiques són:

. Creixement blau, que fomente el creixement sostenible basat en la cultura de la innovació i del respecte mediambiental situant a les persones en el centre de les accions de l’Autoritat Portuària.

. Desenvolupament diversificat, per a generar riquesa en l’entorn, millorant connexions, atraient nous clients i ampliant l’àrea d’influència del port.

. Impacte social, millorant la convivència port-ciutat i port-província.

. Competitivitat com a eix clau per a oferir als clients i usuaris de PortCastelló, optimitzant recursos i trobant l’equilibri entre eficiència, eficàcia, preu i sostenibilitat.

. Gestió avançada, que serveix de suport a la resta de línies estratègiques alineant el capital humà i promovent l’agilitat i la transformació digital, entre altres.

 

Aquestes línies estratègiques es despleguen en 19 objectius per a, en essència, posicionar a PortCastelló entre els millors connectats del sistema portuari espanyol, a l’avantguarda tecnològica, mediambiental i social, i serviran de trampolí per a l’ampliació de les seues connexions marítimes, el desenvolupament de la nova zona logística, l’optimització de la dàrsena nord i l’enlairament definitiu de la dàrsena sud.

La directora de PortCastelló, Ana Ulloa, ha desgranat durant l’acte de presentació els 19 objectius que contempla el nou #PE2024 i que són:

 

1.- Optimitzar el ràtio d’inversió privada/pública
2.- Augmentar el volum de negoci mantenint una rendibilitat adequada
3.- Ser reconeguts com a agents clau del desenvolupament sostenible

 

En definitiva, emprendre un pla de millora de la competitivitat dels serveis de PortCastelló a través del Comité de Serveis Portuaris, revisant els plecs de prescripcions particulars per a augmentar la competitivitat i la flexibilitat dels serveis portuaris i implantant la plataforma Port Community System per a agilitar els processos i reduir la burocràcia dins de la comunitat portuària.

 

4.- Atraure nous clients industrials
5.- Augmentar el trànsit de contenidors equilibrant import/export
6.- Mantindre la posició com a port referent de granels sòlids i líquids

Per a això es desplegarà un pla de potenciació de la dàrsena sud, mitjançant la creació d’un equip de treball per a atraure subvencions i inversions privades i la gestió de noves línies d’atracaments.

 

7.- Desenvolupament de nous negocis prioritzant els de major valor afegit a la societat
8.- Aconseguir un compromís actiu amb els ODS
9.- Millorar la interrelació port-ciutat creant nous espais, activitats i canals de comunicació

Per a això es desenvoluparà un pla de millora d’integració port-ciutat, amb iniciatives com la cerca d’alternatives que milloren els beneficis per a la societat, l’establiment de l’accessibilitat universal en vials i espais públics, i la redacció d’un estudi per a la creació d’una marca pròpia per a l’entorn del moll de Costa.

 

10.- Ampliar el foreland a Àsia/Amèrica mantenint la posició a Mediterrani i Àfrica.
11.- Ampliar el hinterland potenciant la multimodalitat i les connexions amb espais logístics
12.- Optimitzar l’ús de les infraestructures així com millorar el manteniment d’espais i instal·lacions.

Per a aconseguir aquests objectius s’ha dissenyat un pla que potencia la multimodalitat mitjançant iniciatives com el seguiment del grup de treball amb ADIF per a avançar els projectes ferroviaris, l’establiment d’aliances amb zones logístiques i ports secs i la creació d’un comité permanent amb administracions i operadors de la comunitat portuària per a impulsar la nova zona logística de Castelló.

 

13.- Millorar l’eficiència, eficàcia i sostenibilitat dels serveis a preus competitius
14.- Contribuir a la generació d’un hub de coneixement logístic-portuari.

Per a això s’emprendrà un pla de millora mediambiental amb iniciatives com la millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions portuàries, el desenvolupament d’un sistema per a realitzar un control predictiu d’emissions i un sistema d’alerta primerenca, i l’increment de les superfícies tancades i semi tancades per al trànsit de granels sòlids.

 

15.- Transformar digitalment el port i crear cultura d’innovació
16.- Conscienciar sobre la cultura del creixement blau i impulsar iniciatives associades
17.- Garantir la seguretat i la protecció apostant per tecnologies d’avantguarda.

Per a això s’impulsarà un pla d’acceleració de la innovació tecnològica que fomente un model i una cultura d’innovació oberta i millora contínua, amb iniciatives com la creació d’un espai tecnològic sota la marca Castelló PortLab.

 

18.- Augmentar la cohesió de la Comunitat Portuària
19.- Alinear el capital humà amb l’estratègia

Per al que es desenvoluparà un pla de comunicació interna que afavorisca la comunicació transversal en l’organització i el sentit de pertinença de l’equip humà.

 

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló ha assegurat que “és a les nostres mans sumar accions per a fer de PortCastelló un lloc millor on treballar, viure i conviure, i el farem amb aquest Pla Estratègic que hui presentem”. Ha afegit que “només l’esforç col·lectiu genera projectes competitius i el PortCastelló del futur es construeix des d’ara mateix”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vull rebre les notes de premsa