Comunicació

Notes de prensa

L´Autoritat Portuària de Castelló convoca la VI edició dels premis Faro

1 April 2021

Convocatoria VI Premios Faro

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó, ha convocat la VI edició de les Distincions Faro PortCastelló. L’Autoritat Portuària va impulsar aquests premis en 2016 coincidint amb la commemoració dels 114 anys de la creació del port de Castelló i sobre la base del que es disposa en el Reglament de Distincions Honorífiques.

La iniciativa té com a fins reforçar el sentit de pertinença a la Comunitat Portuària de Castelló, contribuir al coneixement públic d’iniciatives noves en diferents àmbits i reconéixer els mèrits del treball realitzat.

Les categories a les quals es poden concórrer són Comunicació, Innovació, Trajectòria Empresarial, Seguretat Laboral, Iniciativa Empresarial, Protecció Mediambiental, Igualtat, Cultura i Compromís Social. A la distinció Faro PortCastelló en cadascun d’aquests àmbits podran concórrer persones o entitats, nacionals o estrangeres, presentant una instància juntament amb els mèrits adduïts per a l’atorgament de la distinció.

En aquesta edició s’ha procedit a la modificació del reglament, concretant i especificant cadascuna de les categories, i aprovat en l’últim Consell d’Administració.

El termini de presentació de sol·licituds ja està obert i es prolongarà fins al pròxim 30 d’abril.

El jurat dels premis Faro està conformat per més de 50 persones de diferents àmbits, és paritari i amb majoria d’integrants externs a l’Autoritat Portuària.

Els premis Faro PortCastelló s’integren en la línia estratègica d’impacte social del Pla Estratègic 2024 que té com a objectiu la millora de la convivència port-ciutat i port província.

Les bases per a participar en aquestes distincions estan exposades en el portal www.portcastello.com en el següent enllaç: https://www.portcastello.com/puerto-ciudad/premios-faro/

 

CATEGORIES:

– FARO INICIATIVA EMPRESARIAL: Es tracta de posar en valor i ponderar aquelles iniciatives empresarials que redunden en benefici del port de Castelló i/o de la seua Comunitat Portuària i/o del seu entorn i que revisten al seu torn d’un caràcter original i pioner en el seu àmbit d’actuació.

– FARO TRAJECTÒRIA EMPRESARIAL: Té per objecte valorar les empreses que compten amb una dilatada trajectòria en el port i supose un referent per a unes altres.

– FARO INNOVACIÓ: Es valora aquelles candidatures que pel seu caràcter innovador, ja siga tecnològic o de qualsevol altre tipus, milloren la sostenibilitat en sentit ampli, l’explotació i/o rendiment de les empreses que operen en el port.

– FARO IGUALTAT: Distingeix les accions dutes a terme per les empreses, organitzacions o entitats, en l’àmbit de la igualtat, valorant-se especialment aquelles polítiques que hagen sigut implantades de no discriminació i d’igualtat real i efectiva entre els seus treballadors i treballadores, el desenvolupament d’estructures com ara Comissions d’Igualtat, implementació de Plans d’Igualtat, Codis Ètics i de Conducta, actuacions amb perspectives de gènere, així com segells de qualitat, premis o distintius obtinguts per tal motiu per l’empresa o organització candidata.

– FARO PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL: Té com a objectiu visibilitzar totes aquelles accions o iniciatives executades darrere d’una millora mediambiental concreta, valorable i mesurable en l’entorn portuari.

– FARO DE SEGURETAT LABORAL: Distingeix a les empreses o entitats compromeses amb els estàndards nacionals i/o internacionals en matèria de seguretat laboral, mitjançant les quals es busca la minimització de riscos en les persones treballadores després d’una anàlisi d’aquests, millorant en conseqüència la seua seguretat laboral i personal.

– FARO DE COMPROMÍS SOCIAL: Es valoren aquelles iniciatives executades en defensa de col·lectius i/o grups de persones amb especials dificultats econòmiques, socials o de qualsevol altre tipus, sense perjudici de valorar aquelles altres que redunden en benefici de la societat en general.

– FARO DE CULTURA: Distingeix accions específiques en pro de la cultura executades per associacions, empreses o col·lectius que contribuïsquen a la defensa de valors culturals i a la seua difusió en l’entorn.

– FARO DE COMUNICACIÓ: Valora les empreses o col·lectius que pel seu valor comunicatiu traslladen a la ciutadania informació veraç, de qualitat i contrastada sobre la realitat portuària i de la seua Comunitat Portuària.

 

 

 

 

Vull rebre les notes de premsa