Comunicació

Notes de prensa

EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ APROVA MESURES ECONÒMIQUES PER A CAPTAR NOUS TRÀNSITS

21 December 2021

Consejo de Administración

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha aprovat hui el Pla d’Empresa per a l’exercici 2022, que preveu un augment de les inversions en infraestructures i bonificacions, així com una rebaixa de taxes per a continuar creixent, millorar la competitivitat de les empreses que operen en PortCastelló i atraure noves inversions. El paquet de mesures econòmiques que contempla el Pla d’Empresa de l’Autoritat Portuària permetrà la captació captar nous trànsits de manera sostenible.

Precisament, el Consell Rector de Ports de l’Estat va validar ahir el projecte de plans d’inversions de les 28 Autoritats Portuàries, que contribuiran a la reactivació econòmica del país a través de l’execució d’inversions productives, que es basen en els principis de sostenibilitat, digitalització de processos i innovació, accessibilitat viària i ferroviària i integració port-ciutat.

El president de PortCastelló, Rafa Simó, ha realitzat un balanç positiu del present exercici, que es tancarà superant els 20 milions de tones en trànsit de mercaderies, la qual cosa li permet consolidar-se en 9é lloc del sistema portuari espanyol, el segon en trànsit de graneles sòlids i situar-se en nivells superiors a l’any de la pandèmia.

En concret, el port de Castelló creix fins a novembre un 15% respecte al passat any i un 2% respecte de 2019. “Això és fruit a l’esforç de tota la nostra Comunitat Portuària”, ha explicat Rafa Simó.

El Pla d’Inversions de PortCastelló per a 2022 ascendeix a 25,3 milions d’euros i reflecteix un impuls definitiu a la connectivitat ferroviària, a la millora i urbanització de la dàrsena sud i una aposta clara per la seguretat, la sostenibilitat ambiental i en actuacions per a la integració port-ciutat.

El Pla recull a més l’increment de bonificacions i rebaixa de taxes per a 2022, que suposaran un estalvi d’1 milió d’euros per als concessionaris del port de Castelló. En concret, es duplica per a 2022 la bonificació de la taxa d’ocupació per a les terminals de contenidors arribant al 20% de bonificació, es milloren totes les bonificacions a les taxes del vaixell i les taxes de mercaderia per a trànsit, entrada i eixida de contenidors, i es duplica la bonificació a la taxa de mercaderia de taulells, rajoles, fregides i esmalts; i també de cítrics, fusta i tota càrrega del sector eòlic

Destaca l’aprovació del document definitiu de la valoració de terrenys i làmina d’aigua de la zona de servei del port que suposarà un descens mitjà de 12,3% en la taxa d’ocupació.

Altres acords aprovats en el Consell d’Administració.

 

-Aportació de la APC a la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la promoció i desenvolupament comercial del port de Castelló (Fundació PortCastelló) de 250.000 euros per al sosteniment econòmic d’aquesta entitat.

-Designació al director de la APC, José María Gómez, com a segon vocal del la Fundació PortCastelló en substitució d’Ana Ulloa.

-Aprovació del conveni entre la APC i l’Ajuntament d’Orpesa sobre ús ciutadà dels terrenys limítrofs al far d’Oropesa titularitat de PortCastelló.

-Aprovació de la Política de Compliance i del manual del sistema de gestió de Compliance Penal de la APC.

-Atorgament de llicència a Seroil Valencia S.L. per a la prestació del servei portuari de recepció de deixalles sòlides generades per vaixells en el port.

-Atorgament de l’autorització a Ibérica Marítima Zona Este per a la prestació del servei comercial de consignació de vaixells.

-Canvi de la concessió administrativa de la ubicació del local de l’Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Castellón en l’antic edifique de la APC.

-Concessió administrativa per a l’ocupació i explotació del local 8 situat en la zona lúdica de la plaça de la Mar a Da Silva Gastronómica.

-Concessió administrativa a Levantino Aragonesa de Tránsitos per a l’ocupació d’una superfície corresponent a una nau situada a l’esplanada central de la zona del servei del port.

-Renúncia a la concessió administrativa atorgada a Delta del Azahar Sl:l. per a l’ocupació de la caseta núm. 303 situada en el port pesquer.

-Declaració de caducitat de la concessió administrativa atorgada a proyectos Ponsfer S.L., per a l’ocupació del magatzem núm. 12 situat en la zona nord de la zona de servei del port destinat al magatzematge d’eines pròpies de l’activitat de reparació de contenidors.

 

-Canvi de titularitat de la concessió administrativa atorgada a United Minerals Spain S.L. per a l’ocupació d’una parcela en la dàrsena sud del port a favor de Vesco Clays Spain S.L.

Vull rebre les notes de premsa