Comunicació

Notes de prensa

El Consell d’Administració aprova el conveni amb Generalitat per a la millora de la qualitat de l’aire


23 June 2021

Consejo de Administración

23-06-2021.

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha aprovat hui l’acord voluntari de PortCastelló amb la Generalitat Valenciana per a la millora de la qualitat de l’aire. Es tracta del primer conveni d’aquest tipus que se subscriu amb una Autoritat Portuària a Espanya, i suposa un compromís entre totes dues administracions per a aconseguir els objectius de reducció de la contaminació atmosfèrica i estableix els mecanismes necessaris per a no superar els límits d’emissions de partícules a l’aire legalment establides.

Per a això el port de Castelló té instal·lades cinc estacions de control de la contaminació atmosfèrica i sensors que s’han integrat en la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica per a avaluar en temps real el risc en el port i el seu perímetre. A més, ha desenvolupat un Codi de Bones Pràctiques per a la càrrega i descàrrega de materials pulverulents.

Aquest conveni s’emmarca en l’estratègia de l’Agenda 2030 i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Consell també ha aprovat un conveni de l’Autoritat Portuària amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana pel qual se cedeix l’edifici del far de les els Columbrets per al seu ús en el seguiment de l’espai marítim-terrestre de les illes, de divulgació de les reserves marines, i per al desenvolupament d’activitats científiques.

A més, el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha aprovat per unanimitat els comptes anuals de 2020 que recullen les següents xifres:

Els ingressos van ascendir a 28,8 milions, un 11,7% menys que en 2019, a causa de la pèrdua de trànsits a causa de la pandèmia. Les despeses d’explotació creixen només un 0,29%, aconseguint els 19,7 milions, a pesar que l’Autoritat Portuària ha hagut de fer front al cost de mesures per a pal·liar els efectes de la COVID-19.

El resultat financer ascendeix a -2,3 milions mentre que en 2019 va superar els tres milions en negatiu. Per tant, el resultat millora un 22,8%. PortCastelló tanca 2020 amb bons indicadors de solidesa financera: el EBITDA ascendeix a 16,3 milions, el Cash-flow a 17,2 milions i el fons de maniobra a 60,1 milions.


El Consell d’Administració ha aprovat a més el nomenament de José María Gómez com a director general de PortCastelló en substitució d’Ana Ulloa, que cessa en el càrrec per petició pròpia.

Altres acords aconseguits:


-Concessió administrativa a Iberdrola Generación Térmica per a l’ocupació d’una superfície per a la presa i descàrrega d’aigua de refrigeració dels grups 3 i 4 de la central tèrmica de Castelló en la zona de servei del port.

-Concessió administrativa a Sistemas Metalomecánicos per a l’ocupació d’una superfície corresponent a una nau amb pati annex situada en la zona nord de servei del port de Castelló.

-Concessió administrativa a Instalaciones y Servicios del Automático per a l’ocupació d’una superfície corresponent al cartell monopost situat en la zona de servei del port.

-Declaració de desert del concurs per a l’ocupació i explotació del local 8 Tipus I situat en la Plaça de la Mar en règim de concessió administrativa.

-Formalització d’una operació de confirming amb l’entitat financera Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito per un import de 4 milions d’euros.

Vull rebre les notes de premsa