Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló, port segur

19 June 2020

Señalización por COVID19

L’Autoritat Portuària de Castelló va desenvolupar un Pla de Contingències per a fer front a l’impacte del coronavirus que preveia diferents escenaris. Aquest pla ha permés preservar la salut dels treballadors i mantindre la prestació dels serveis administratius, que s’han continuat prestant de manera telemática.

Basant-se en aquest document, l’equip humà d’aquest organisme públic s’està incorporant de manera gradual i progressiva al seu centre de treball. Per a això es tenen en compte tant les necessitats del servei, com l’existència dels col·lectius classificats com a grups vulnerables per a COVID-19 pel Ministeri de Sanitat i altres autoritats competents.

Partint d’això, i per a garantir la seua protecció i també d’usuaris i clients, l’Autoritat Portuària de Castelló ha implementat una sèrie de mesures, com ara mampares de seguretat per a l’atenció del públic amb l’objectiu de garantir la separació efectiva,  indicacions de pas i circulació, senyalització de l’aforament de sales de reunions i de la  distància de seguretat . També s’han establit zones d’espera per a garantir la distància social. Tot això ve reflectit en uns díptics en els quals es representen les mesures i col·locats a l’entrada de cadascun dels edificis.

L’Autoritat Portuària ha intensificat a més la neteja dels equips, instal·lacions i espais compartits, a més d’adquirir tres equips de desinfecció d’ozó com per a reforçar la neteja dels vehicles de treball compartits, casetes de control d’accés i despatxos.

Finalment, s’han situat papereres específiques i degudament identificades per a la gestió de residus com a guants i màscares.

L’objectiu l’Autoritat Portuària de Castelló és adaptar tant els serveis que es presten com els treballs del personal a la nova realitat amb les màximes garanties de seguretat.

 

Vull rebre les notes de premsa