Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló implementa mesures de suport econòmic a empreses del sector

24 April 2020

Vista aérea puerto de Castellóm

L’Autoritat Portuària de Castelló ha implementat una sèrie de mesures de suport econòmic a les empreses del sector marítim després de l’aprovació aquesta setmana per part del Govern d’Espanya del Reial decret de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.

Aquestes mesures excepcionals tenen com a objectiu alleujar la pressió del sector marítim i logístic que opera en PortCastelló, de les empreses concessionàries radicades en la zona de serveis del port i també dels seus proveïdors, a causa de la crisi derivada del COVID-19. En definitiva, van dirigides a les empreses que han d’abonar pagaments a l’Autoritat Portuària de Castelló per l’ocupació, l’activitat, el vaixell i els deutes tributaris, entre altres conceptes.

Les mesures contemplen l’ampliació dels terminis de pagament per a les taxes d’utilització, l’emissió de factures per taxes de domini públic i d’activitat al final del termini legal exigible i el cobrament d’una quantia mínima en la facturació de les tarifes de subministrament, procedint-se a realitzar la lectura real dels comptadors una vegada finalitze l’estat d’alarma i liquidant les diferències resultants en aqueix moment.

També s’ha procedit a l’ampliació de terminis de pagament per a les tarifes per serveis comercials, a ajornaments i fraccionaments de pagament de taxes i tarifes i la reducció dels terminis de pagament a proveïdors.

Finalment, hi ha una sèrie de mesures relacionades amb la taxa del vaixell, com ara la reducció de la taxa per estada prolongada, la  reducció d’un 10% per als vaixells del transport marítim de curta distància i d’un 50% per a servei regular de passatge o càrrega rodada.

En definitiva, aquestes mesures pretenen incrementar la competitivitat les empreses que han d’abonar pagaments a l’Autoritat Portuària de Castelló per l’ocupació, l’activitat, el vaixell i els deutes tributaris, entre altres conceptes, i facilitar la continuïtat i el desenvolupament dels seus serveis.

 

 

Vull rebre les notes de premsa