Comunicació

Notes de prensa

El Consell d´Administració ratifica el pla d´empresa per a 2021

22 December 2020

Consejo de Administración

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha acordat ratificar el pla d’empresa per a 2021que compta amb uns ingressos de 29,9 milions d’euros, la qual cosa suposa un 8,7% més que la previsió de tancament de 2020, i amb unes despesses de 23 milions d’euros, un 1% superiors a la previsió de tancament de 2020.

És de destacar l’estalvi en costos financers, que suposarà un milió d’euros menys que el pressupostat en 2020, fruit de la reestructuració del deute escomés en aquest any. Aquest estalvi de costos financers al costat del major creixement d’ingressos que de despeses en 2021 suposarà un resultat de l’exercici de 5,9 milions enfront dels 3,2 milions previstos per a aquest exercici.

La millora del resultat s’aconseguirà malgrat escometre una notable rebaixa de taxes. Així, tretze de les vint-i-huit Autoritats Portuàries baixaran les taxes n 2021 i Castelló és una d’elles. A més, és de destacar que PortCastelló baixarà la taxa del buc un 5%, la taxa del passatge un 10% i la taxa de mercaderia un 9%, sent un dels quatre ports espanyols que baixa les tres taxes. De fet, tan sols Barcelona i Las Palmas tenen una rebaixa superior a la de Castelló.

Respecte a les inversiones previstes en el pla d’empresa ascendiran a 18,4 milions sent les més destacables: 4,1 milions en el nou moll de granels líquids, 2,2 milions en la connexió ferroviària interna, un milió en la xarxa contra incendis, 2,3 milions en la xarxa ferroviària de la dàrsena sud, la seva connexió i el projecte de l’estació intermodal, 4,2 milions en la millora del moll transversal exterior després les deficiències detectades, 870.000 euros en seguretat, 500.000 euros en sostenibilitat ambiental, 200.000 euros en el pla d’accessibilitat, 130.000 euros en I+D+i i un ampli conjunt d’obres menors per a millorar les infraestructures del port.

La rebaixa de taxes i la notable quantitat destinada a inversions productives són possibles gràcies a que PortCastelló és el port mes rendible d’Espanya respecte a fons propis i milloraran la competitivitat de PortCastelló, afavorint el seu creiximent futur, també la de es empreses que operen en el port, en rebaixar el seus costos logístics, i possibilitaran la creació d’ocupació.

Altres acords aprovats

Pla Estratègic 2020-2024

Referencial de qualitat de servei per el servei d’amarrament i desamarrament el port de Castelló.

Tarifes per serveis comercials prestats per l’Autoritat Portuària de Castelló per al 2021.

Aportació econòmica de l’Autoritat Portuària de Castelló de 250.000 euros a la Fundació PortCastelló per a l’exercici 2021 per a la promoció i desenvolupament comercial del port de Castelló.

Delegació de diverses competències del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària.

Actualització del Pla de Protecció de la instal·lació portuària APM Terminals S.A.O. relatiu a la millora de la protecció dels bucs i les instal·lacions portuàries.

Desistiment de la sol·licitud de modificació substancial per ampliació d’una superfície de 11.165,91 metres quadrats de la concessió administrativa aLevantino Aragonesa de Tránsitos S.A. per a l’ocupació d’una parcel·la en la dàrsena sud.

Concessió administrativa a Levantino Aragonesa de Tránsitos S.A. per a l’ocupació d’una superfície corresponent a part del magatzem situat en l’esplanada nord de la zona de servei del port

Canvi de titularitat de la concessió administrativa atorgada a José Ponce Paramio per a l’ocupació i explotació del restaurant El Galeón a favor de Restaurant Castelló el Galeón, S.L.

Canvi de titularitat de la concessió administrativa atorgada a Guzmán Global S.L. per a l’ocupació d’una parcel·la de 22.000 metres quadrats en la nova esplanada de la zona de servei del port a favor de Guzmán Minerals, S.L.O.

Alta de FRIME S.A.U. en el cens de compradors de peix.

Vull rebre les notes de premsa